Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anaokulumuzda, her öğrencimizin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve manevi gelişimini destekleyecek kapsayıcı bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık yaklaşımı uygulanır. Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak okula yeni başlayan öğrencilerimiz için okula uyum, eğitim ortamına karşı olumlu duygu geliştirme, kendini tanıma ve geliştirme, sosyal beceri kazanımı, kişiler arası iletişimi geliştirme, kariyer algısı geliştirme kazanımları ile bireysel ve grup çalışmaları yürütülür.

Her ay öğrencilerimizle en az bir kez bireysel görüşme yapılır. Görüşme sonucu rehberlik değerlendirmeleri ve öğrenci gelişim alanları velilerimize düzenli olarak aktarılır. Her velimiz ile ayda en az bir kez görüşme planlanır. Görüşmelerde öğrencilerimizin keşfedilen ilgi ve yetenekleri gerekli yönlendirmeler ile desteklenir.

Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin okul ve sınıf içi davranışlarını, akran ilişkilerini, bilişsel ve manevi gelişimlerini gözlemlemek adına okul içindeki alanlarda bireysel gözlem ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin gelişimlerini düzenli olarak takip etmek amacıyla haftada bir kez sınıf öğretmenleri, ayda bir kez branş öğretmenleri ile görüşmeler düzenlenir.

Öğrencilerimizi tanıma, gelişimsel özelliklerini takip etme ve ihtiyaç alanlarında gerekli desteği sağlamak için çeşitli performans testleri ve envanterleri uygulanır. Öğrencilerimizin ilkokula hazırbulunuşluklarını değerlendirme amacıyla sene sonunda okul olgunluk testi uygulanır.

Kariyer Planlama

Öğrencilerimizin kariyer algılarını geliştirmek amacıyla sene içinde mesleki tanıtımlar; ilgi ve yetenek keşifleri için bireysel ve grup çalışmaları yürütülür. Bunun yanı sıra, sınıf ve branş öğretmeni değerlendirmeleri ile öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri keşfedilerek velilerimize gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

İlkokulda

Öğrencimizi tanımaya, yönlendirmeye, ihtiyaca yönelik test ve envanterler uygulanmaktadır. Bu amaçla;

Öğrenme Stilleri Sevgi Dilleri

Goodenough Harris Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Çoklu Zeka Envanteri

Burdon Dikkat Testi

Sosyometri

Enneagram Testi

Aileni Çiz Testi yapılmaktadır.

 Ayrıca bunlara ek olarak Terapötik Kart tekniği ile sosyal ilişki   değerlendirmeleri yapılarak sosyal becerileri destekleyen çalışmalar yürütülmektedir.

Okula yeni başlayan ve ara sınıflarımıza nakil ile gelen öğrencilerimize yönelik okul ve sınıf içi uyum çalışmalarında rehberlik birimimiz tarafından destek verilmektedir.

Yıl boyunca her öğrenci ve velimizle birebir görüşmeler yapılmaktadır.

Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı Kapsamında

(Cas&Pass Çalışmaları)

Planlama

Dikkat ölçümü

Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemleri yapabilme yeteneklerini ölçen uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz ile gruplar halinde Duyguların Dili (Empati), Etkili İletişim, Farkındalık Oluşturma ve Olumlu Davranış geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini, dikkat sorunlarını, algı problemlerini tespit etmek, sosyal iletişim becerilerini ve sınıf içi davranışlarını gözlemlemek amacıyla belli aralıklarda sınıf ortamında değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra;

Her hafta uygulamalı gerçekleştirilen rehberlik dersleri,

Aylık Geliştirici ve Eğlendirici Rehberlik Bültenleri

Sesli Hikâye Okumaları

Haftalık Şube Değerlendirme Toplantıları

Branş Öğretmenleri ile 15 gün aralıkla öğrenci değerlendirme toplantıları düzenli olarak her kadememizde uygulanmaktadır.

Kariyer Planlamaları

Kariyer planlamalarımızda İlkokul Rehberlik Zümresi olarak öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ilgili branş öğretmenleriyle gözlem değerlendirmeleri yaparak velilerimize gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Ortaokul’da

ASFA’da Rehberlik Birimi, okul-veli-öğrenci üçgeninde iletişimi artırmak, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, öğrencinin eğitim-öğretim hayatına daha iyi konsantre olmasını kolaylaştırmak amacıyla ortak bir anlayış çerçevesinde çalışmaktadır.

Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencimizle rehberlik görüşmelerimiz, bireysel görüşme ve grup görüşmeleri şeklinde yapılmaktadır.

Bu görüşmelerle öğrencilerimizi bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik yönünden desteklemeye gayret göstermekteyiz.

Görüşmelerimizde öğrencimizin yaşına uygun olarak görülebilen duygusal, sosyal, kişisel anlamdaki sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencimizin zamanını planlamasını, etkili ders çalışma alışkanlıklarını kazanmasını ve öğrenme stillerine uygun metotların farkına varmasını sağlayıcı, sınavlara hazırlanma sürecinde destek verici ve akademik başarısını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları

Öğrencilerimize “Dikkat Testi” yapılarak, onların dikkat düzeyi belirlenmektedir. Dikkat düzeyini geliştirmeye yönelik sınıf içerisinde dikkat çalışmaları yapılmakta ve ödevlendirme ile bu çalışma evde de desteklenmektedir. Ayrıca Akıl ve Zeka Oyunlarıyla dikkat geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sağlanmaktadır

Akıl ve Zeka Oyunları Kulüp Çalışmaları

Öğrencimizin ilgi, yetenek ve isteğine bağlı olarak açılan kulübümüzde yıl içerisinde bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. (İşlem Oyunları, Kutu Oyunları, Satranç-Mangala-Koridor Turnuvaları vb.)

Veli Görüşmeleri

Velimizle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde öğrencimizin gelişim dönemi ve özellikleri, akademik başarısı, ilgi-yetenekleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulmaktadır. Okul-aile-öğrenci işbirliği sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

Anket, Test, Envanterler

Öğrencimizi tanımaya ve kendi farkındalığını kazanmasını sağlamaya yönelik sene içerisinde planladığımız anket, test ve envanterler uygulanmaktadır. Uyguladığımız bazı test ve envanterlerimiz ile;

Öğrencimizi daha iyi tanımayı

Öğrenme özelliklerini tespit etmeyi ve buna uygun çalışma becerileri kazanmasını sağlamayı

Öğrencimizin dikkatini ölçerek, geliştirici çalışmalarda bulunmayı

Öğrencimizin mizaç tipi ve özelliklerini tespit etmek ve mizacına uygun çalışmalarda bulunmayı

Öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek onları ilgi alanlarına yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.

 Öğrenci Seminer Çalışmaları

 Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Zaman Yönetimi, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Öğrenme Stilleri, Ergenlik ve Gelişim Dönemi Özellikleri, Hijyen, LGS Motivasyon, Sınav Stratejileri ve Test Çözüm Teknikleri, Sınav Kaygısı, Nefes Egzersizleri, Arkadaş İlişkileri vb. birçok konuda seminer çalışmaları yapılmaktadır.

Veli Seminer Çalışmaları

Öğrencimizin gelişim dönemleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularla ilgili velilerimize seminer ve atölye çalışmaları süreç içerisinde yapılmaktadır. (Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Mahremiyet, Gelişim Dönemi Özellikleri)

LGS Çalışmaları

Sınav hazırlık sürecinde öğrencimizin takip ve kontrolü, deneme sınavlarının değerlendirilmesi, motivasyon çalışmaları, sınav sisteminin tanıtımı ve bir üst öğretim kurumlarının tanıtılması, öğretmen-öğrenci-aile iş birliği ile yapılmaktadır. Ayrıca öğrencimize tercih ve yerleştirme sürecinde de gerekli destek verilmektedir.  

Rehberlik Birimi olarak yıl boyu öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini, akademik başarısını, sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı okul-aile-öğrenci iş birliği ile yürütmeye özen göstermekteyiz.

Kariyer Planlamaları

Öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye yönelik test ve envanterler uygulanarak ilgili yönlendirmeler yapılmaktadır. Tüm öğrencilerimize hedefin önemi aktarılır. Hedeflerini belirlemeleri ve hedefleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmaları sağlanır.8.sınıf öğrencilerimize bir üst öğretim kurumu hakkında bilgi verilerek, sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimiz desteklenmektedir. LGS’den sonra tercih döneminde gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Lise’de

Rehberlik Yaklaşımımız

Rehberlik birimimiz her öğrencimizin psiko-sosyal, fiziksel, akademik ve manevi açıdan gelişim göstermesi için onları takip eder, okul içi paydaşlarla ilişkilerini düzenler, onlara ihtiyaç duydukları alanlarda tavsiyeler verir; bunların yanında okul içi ve dışındaki sosyal yaşantısını, beslenme düzenini, kültürel ve manevi gelişimini takip edip yönlendirmeler yaparak onlara vizyon kazandırmayı önceler. Aynı zamanda velilere öğrencileriyle ilgili doğru bilgi akışını sağlar, velilerin okul ile iletişimlerinde köprü vazifesi görür ve onlara öğrencileriyle ilgili tavsiyeler verir.

Her kademede farklı çalışmalarla öğrencilerimizin kendini tanıması, potansiyelinin farkına varması, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemesi, geliştirmesi ve nihayetinde kendini gerçekleştirmesi ve küresel vizyona sahip olması için çeşitli çalışmalar yürütür.

Test ve Envanterler

Okulumuz öğrencilerine her kademeden sorumlu rehber ve psikolojik danışman tarafından aşağıdaki test ve envanterler uygulanır; bu test ve envanterler, öğrenci ve veli ile bireysel olarak değerlendirilir.

 1. Yetenek Testleri,
 2. İlgi Envanterleri,
 3. Kişilik Testleri,
 4. Meslek ve Kariyer Belirleme Envanterleri,
 5. Dikkat Testleri.

 Yapılan Çalışmalar

 ASFA Lise Rehberlik Birimi öğrencilerin duygusal, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek üzere kurulmuştur.  Birimimiz okul-veli-öğrenci üçgeninde mesleki, kişisel ve eğitsel alanlarda iletişimi artırmak, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, öğrencinin eğitim-öğretim hayatına daha iyi konsantre olmasını kolaylaştırmak amacıyla ortak bir anlayış çerçevesinde çalışır.

Kişisel Rehberlik

 1. Okula uyum
 2. Olumlu benlik algısı geliştirme
 3. Özgüven
 4. İletişim becerileri ve empati kurabilme
 5. Öfke kontrolü
 6. Stresle başa çıkma
 7. Arkadaş ilişkileri
 8. Akran baskısı
 9. Aile içi iletişim
 10. Problem çözme becerileri
 11. Karar verme süreçleri
 12. Kişilik testleri uygulama
 13. Mizaca yönelik çalışmalar
 14. Öğrenci – veli seminerleri

Eğitsel Rehberlik

 1. Planlama ve organizasyon becerileri
 2. Öğrenme stilleri
 3. Çoklu zeka uygulamaları
 4. Zaman yönetimi
 5. Sınav kaygısı
 6. Verimli ders çalışma alışkanlıkları
 7. Dikkat çalışmaları
 8. Akıl ve zeka oyunları kulübü
 9. Öğrenci – veli seminerleri
 10. YKS çalışmaları

Mesleki Rehberlik

 1. İlgi ve yetenekleri tanıma
 2. Ders seçimi
 3. Meslek seçimi
 4. Meslek tanıtımları
 5. Kariyer planlama
 6. Üniversite gezileri ve tanıtımları
 7. Yurt dışı eğitim
 8. Öğrenci – veli seminerleri
 9. Tercih dönemi çalışmaları
 10. “Geleceğimle Buluşuyorum” kariyer fuarı