Anasınıfında Yaşam

Asfa anasınıfı okul öncesi eğitim programı; çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım alanlarında desteklenmesini sağlar. Tüm bu gelişim alanlarının desteklenmesi amacıyla programın; öğrencilerimizde kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için merak etme, araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir içeriği vardır.Yabancı Dil

Dil insan yaşamının ilk yıllarında edinilen en önemli beceridir. Bu sebeple anasınıfı eğitimi temelini, “Çift Dilli Eğitim” oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz dil eğitimlerini yurt dışında eğitim görmüş yabancı dil öğretmenlerimiz ve eğitimlerini yabancı dille tamamlamış uzman sınıf öğretmenlerimiz eşliğinde alırlar. 

Anasınıfında çift dilli eğitim sistemi ile İngilizcede ana dil becerisi edindirme hedeflenir. Sistemin amacı öğrencilerin, hayatın her alanında İngilizceye maruz kalmalarını sağlamaktır. Böylece yeni bir dil öğretmek yerine, öğrencinin dili edinmesi sağlanır. Dil eğitimi ile dilin üzerine odaklanılması ve her iki dili de etkin kullanan çocuklar yetiştirilmesi önemsenir. Günlük akış içerisine yayılmış zengin dil etkinlikleri ile çocukların dil gelişimini destekleyen, eş zamanlı ilerleyen, Türkçe ve İngilizce eğitim programlarının kullanıldığı bir sistem yürütülür. Sınıf içerisinde İngilizce ve ana dil yönergeleri öğrencilerimize aynı anda sunulur ve program eşgüdümlü ilerler.Manevi Gelişim

Öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanı sıra ahlaki gelişimlerini desteklerken birincil hedefimiz insani değerlerin küçük yaşlarda benimsenmesidir.  Çocuklarımızda gelecekte bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci anasınıfında oluşturulur. Bu eğitimle çocuklarımıza temel değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumluluk alma ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılır. Okul içinde yapılan tüm çalışmalar manevi gelişimin içerisinde ele alınan kazanımları destekler nitelikte hazırlanır.  

İnsanı iyiye ve güzele ulaştıran; sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, tevazu, adalet, dürüstlük, merhamet, dostluk, kararlılık, sabır gibi temel ilkeleri öğrenmek esastır.

Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Kur’an-ı Kerim; okuma, ezber, talim, Kur’an’ın anlamı ile buluşma, Kur’an ne diyor isimli derslerimizde öğretim süreci bir bütün olarak düşünülür. Öğrencilerin ilgi, tutum, özgüven gibi olumlu kazanım edinmeleri, Kur’an-ı Kerim okumanın öneminin farkına varmaları, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden akıcı ve kurallara uygun olarak okuyabilmeleri, okumaya istekli olmaları, okuma alışkanlığı kazanmaları, namazda okunan dua ve sureleri usulüne uygun okumaları ve anlamlarını öğrenmeye başlamaları hedeflenir.

Okuma ve uygulama çalışmaları yapılırken görsel ve işitsel materyaller kullanılarak öğrenme kolaylaştırılır, öğrenme faaliyetleri etkinliklerle desteklenir. Oyun temelli öğretim yöntemleri tercih edilir.  Etkinlikler yaşa ve sınıf düzeyine göre farklı seçilir, bireysel hız ve her öğrenciye ihtiyaç duyduğu öğrenme olanakları oluşturulur.Kodlama ve Robotik

Asfa’da kodlama eğitimi anasınıfında kübetto ile başlar. Anasınıfı öğrencilerimiz kübetto ile tanışarak kodlamaya ilk adımlarını atarlar. Bu oyun üzerinden probleme yönelik temel analiz yapma becerileri kazandırılması amaçlanır. 

Anasınıfından lise sona kadar devam eden kodlama ve robotik eğitimlerinin hepsi sertifikalar ile belgelendirilip öğrencinin akademik dosyasına eklenir.

Bilgisayarsız Kodlama Eğitimi

Cubetto

Code Monkey

Matatalab – Bilgisayarsız Kodlama

Bee Bot ile Kodlama

DOC Robot ile Kodlama

Lego Education Coding Express

Code Monkey

Kodlama ve robotik eğitimiyle öğrencilerimizin; algoritmik düşünce, problemleri oyunlaştırarak çözme becerisi, uzamsal 3 boyutlu bakış açısı, mantıksal çıkarım ve temel programlama bilgisi edinmeleri hedeflenen kazanımlar arasında yer almaktadır.Matematik 

Anasınıfı çağındaki çocuklara matematiği eğlenceli bir şekilde öğretmek ve matematik öğretimindeki tutum ve davranışlara yeni bakış açıları kazandırabilmek hedeflenir. Öğrencilerin tasarlanmış oyunlar eşliğinde ve pratik uygulamalar yaparak matematik eğitimini zorlanmadan, sıkılmadan ve severek kazanmaları, aynı zamanda yaşamın içerisinde matematiği keşfetmeleri sağlanır.Fen ve Doğa 

Küçük yaş gruplarında çocukların doğayı keşfetmeleri ve bu keşifler sonucunda da yeni bilgiler edinmeleri hedeflenir. Tüm bu keşifler öğrencilerin çevreyi ve kendilerini tanımalarında etkilidir. Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler yer alır. Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve doğayla ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.Anadil

Türkçe dil gelişimi, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinde, üretken olmalarında ve hayal güçlerini kullanmalarında önemli bir etkendir. Dil gelişimi aynı zamanda bireyde dinleme alışkanlığı kazandırır. Dil gelişimi ile öğrenci, çevresi ile nitelikli iletişim kurma becerisini edinir. Anasınıfımızda yapılan tüm çalışmalarda Türkçeyi sevme ve doğru kullanma hedeflenir. Dil kullanımında drama, oyun ve etkinliklerden yararlanılır.Yetkinlik Gelişimi

Anasınıfımızda yaş grubu özellikleri gereğince beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar dersleri ile öğrencilerimizde sanat ve spora karşı yatkınlık kazandırmak ve öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenir. Öğrencilerimizin hayatı anlamlandırmasında önemli bir role sahip olan uygulamalı dersler alanı aynı zamanda öğrencilerimizde var olan yetenek ve ilgilerin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Yapılan çalışmalarda bireysel farklılıklar ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Anasınıfımızda, her bir öğrencimizin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve manevi gelişimini destekleyecek kapsayıcı bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık yaklaşımı uygulanmaktadır. 

Öğrencilerimizin gelişimlerini düzenli olarak takip etmek amacıyla haftada bir kez sınıf öğretmenleriyle, ayda bir kez branş öğretmenleriyle görüşmeler düzenlenmektedir. Görüşme sonucu rehberlik değerlendirmeleri ve öğrencimizin gelişim alanları velilerimize düzenli olarak aktarılmaktadır. Her velimiz ile ayda en az bir kez görüşme planlanmaktadır. Görüşmelerde öğrencilerimizin keşfedilen ilgi ve yetenekleri gerekli yönlendirmeler ile desteklenmektedir. 

Öğrencilerimizi tanıma, gelişimsel özelliklerini takip etme ve ihtiyaç alanlarında gerekli desteği sağlamak adına çeşitli performans testleri ve envanterleri uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin ilkokula hazır bulunuşluklarını değerlendirme amacıyla sene sonunda okul olgunluk testi uygulanmaktadır.