Kurucumuz

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan, 1938 yılında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde doğdu. Mahmud Es’ad Coşan’ın babası Hâfız Halil Necati Efendi 1942 yılında çocuklarının tahsili için İstanbul’a göç etti. Mahmut Es’ad Coşan ilkokuldan sonra Vefa Lisesini bitirdi. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine asistan olarak giren Coşan sırayla doktor, doçent ve profesörlük unvanlarını aldı. Doğu dillerinden Arapça ve Farsçayı, batı dillerinden Almanca ve İngilizceyi bilmekteydi. Doğup büyüdüğü vatanından yirmi bin kilometre uzakta bulunan Avustralya’da, bir caminin açılışı için yaptığı bir seyahat esnasında elim bir trafik kazası neticesinde Hakk’a yürüdü. (10 Zilka’de 1421 / 4 Şubat 2001).

"Eğitim, insanoğlunun faaliyetlerinin en kıymetlisidir."

Kurucumuz Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan’ın 1987 yılında Üsküdar’da bu cümleyle başlattığı yolculuk 1991 yılında Halil Necati İlkokulu ve Ortaokulu, 1994’te Ahmet Mithat Anadolu Lisesi, 2005’te Fen Lisesi ve Gönül Aydınlığı Çocuk Kulübü ile devam etmektedir. Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz farklı alanlarda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde etmiş, özgün eğitim modelimizle yetişen mezunlarımız birçok uluslararası üniversitede yerlerini almışlardır.