HALİL NECATİ İLKOKULU

Her şeyden önce, çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerinde, doğal ve sağlıklı beslenme çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden Asfa Okulları, sağlıklı beslenme konusundaki hassasiyetlerimizi dikkatle yerine getiren Yemekshah markası ile çalışmaktadır. Sağlıklı beslenmenin yanında çocukların bedenen ve zihnen de sağlıklı olmaları için onlarla yüzme, tekvando, beden eğitimi gibi sportif faaliyetler yapılmaktadır.

Okulumuzda, öğrencilerimizin kendine özgü öğrenme yöntemlerini, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri hedeflenir. Öğrenme ortamları, mekânsal olarak dönüştürülebilen sınıflar şeklinde tasarlanır ve her öğrenciye özelleştirilmiş özgün eğitim materyalleri verilerek kendi mizaçlarına uygun öğrenme deneyimini yaşamalar sağlanır. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimiz ve bireysel takip sistemimizle her öğrencimizi ilkokul 1. sınıftan başlayarak tüm öğrenim süresi boyunca takip edilir.

Asfa Science-Technology Lab. bünyesinde uygulanan Lego Education ve K.E.D.İ kodlama eğitimleri sayesinde; öğrencilerimize “kritik-analitik düşünme, problem çözebilme, takım aidiyeti, tasarlama, öngörü geliştirme, keşfetme” becerileri kazandırılmaktadır. İngilizce öğretiminde öğrencilerimiz, oyun ve grup çalışmaları ile renklendirilmiş derslerle CEF’e (Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı) göre belirlenmiş A2 hedef kazanımlara ulaştırılır. 2. sınıftan itibaren öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan Cambridge ESOL sınavlarına hazırlanır. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz ile de öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirici çalışmalar yapılır.İdeal Ders Modeli (İDM)

İlkokulda “eğitim ve öğretim” akademik alt yapıyla birlikte kültürel aktarımı da içermektedir. “İdeal Ders Modeli”nde, ilkokul bazında hedeflenen kazanımlar, akademik anlamda, sarmal bir yapı içerisinde, etkinliklerle zenginleştirilerek verilmektedir. Sınıf seviyesinde verilen dersler, mihver ders olan hayat bilgisi dersinin kazanımlarıyla eş zamanlı olarak planlanmaktadır. “İdeal Ders Modeli”ni ayrıcalıklı kılan özellik ise “merkeze alınan değerler”dir. Bütün derslerimiz, kültürümüzün temel taşı olan değerlerimiz merkeze alınarak planlanmaktadır. Branş derslerimiz de mihver derse göre şekillendiği süreçte konu, kazanım ve merkeze alınan değerler üzerine yapılanmakta; bütün derslerde senkronizasyon sağlanarak en yüksek kazanım seviyesi hedeflenmektedir.İLKOKULDA KUR'AN-I KERİM EĞİTİMİ

Her gün küçük gruplar ile Kur’ân-ı Kerim kurallı okuma, tâlimli ezber çalışması,çeşitli etkinliklerle desteklenen güzel ahlak eğitimi  ile öğrencilerimizin manevi gelişim takiplerini  sistemli olarak sağlıyoruz. İlkokul döneminde kendi hatimlerini bitirebilmelerini, güzel bir ezber seviyesine ulaşabilmelerini, Kur’ân-ı Kerim’i hayatlarının bir parçası ve rehberi olarak görmelerini amaçlıyoruz. 

Öğrencilerimizin bireysel yetenek ve kabiliyetine göre ilerlemesi, Kur’ân ile bağının kuvvetlenmesi, okuyuşunun daha iyi seviyeye gelmesi, her seviyede kolaydan zora konuların sıralanması, bilgilerin kalıcılığının sağlanması, eğitici oyun ve etkinliklerle konuların pekiştirilmesi için her seviyeye uygun ‘’ilmihal, siyer ve güzel ahlak konularının da ; hadis, kıssa, hikaye, boyama, animasyon video ve öğrenci sanat etkinlikleriyle desteklenerek işlenmesini hedefliyoruz.

Kur’an-ı Kerim’in gerek lafız yönüyle gerekse anlamca öğrenilmesini esas alıyoruz. Kur’an-ı Kerim’i indirildiği  biçimde, harflerin telaffuz şekillerini tecvid kurallarına uygun şekilde okumaya gayret ediyoruz.. 

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma becerilerini geliştirmek için  modern eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanıyoruz. Öğrencilerin; Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumalarını, sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak severek ve isteyerek ezberlemelerini,  Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında temel konularda  bilgi sahibi olmalarını  istiyoruz.  

Kuran-ı Kerim’i anlamaya dönük çalışmalarda öğrencilerin Kuran-ı Kerim’in mealini  okumasını, ayetler ve mealleri arasında bağ kurmasını hedefliyoruz.

 KODLAMA VE ROBOTİK

Okul öncesi çocukları için kodlama ve robotik X,Y,Z kuşaklarından sonra Alfa Kuşağı çocukları (2012 ve sonrası doğan çocuklar) dünyamızdalar. Hayatları boyunca daima teknoloji ile iç içe olacak  yepyeni bir nesil. Bilgiye erişimleri çok kolay ve hızlı olacak, yaşamları boyunca birden fazla meslek deneyimleyecekler. En girişimci nesil olacaklar vb. Bazen avantaj olarak görünen teknoloji insan hayatında dezavantaja dönüşebilmekte. Tablet ve telefon bağımlılığı ailelerin problemleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Bu dezavantajlı görünen durumu kodlama ve robotik eğitimleri ile bir avantaja çevirebiliriz. 

Kodlamanın ne olduğuna geçmeden algoritma kavramını anlamak faydalı olacaktır. Algoritma, bir problemin tespitinden çözümüne kadar yapılması gerekenleri adım adım tanımlamaktır. Yemek yapmak, sabah iş yerine ya da okula gitmek, akşam eve gelmek, tatile çıkmak gibi olayların temelinde yani hayatın temelinde aslında algoritma yatmaktadır. Yani algoritma aslında plan yapmaktır. Normal şartlarda ne kadar iyi plan yaparsak sonuçlar o kadar başarılı olacaktır. Çıkabilecek sorunları öngörmek, bu durumlara göre alternatif durumlar oluşturmak algoritmanın işlevleri arasında yer almaktadır. Hazırladığımız algoritmayı bilgisayarın anlayacağı şekle sokmak ise kodlamadır. Kodlamanın birçok farklı yazım şekli ya da dili olabilir ancak mantık aynıdır. Kodlama aslında hayattan türetilmiştir ve insana farklı durumlar karşısında nasıl düşüneceğini öğretmede de yardımcı olmaktadır.

Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor.

Yeni bir dil öğrenmek nasıl çocukluk yaşlarında daha kolay olarak kabul ediliyorsa çocuğun yaşına uygun bir kodlama dilinin de erken zamanda öğretilmesi daha kolay olacaktır. Çocuğun teknolojiye olan ilgisini keşfetmek için de en güzel konulardan biri olarak da karşımıza kodlama ve robotik çıkmaktadır.

Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.

K.E.D.İ. eğitim programının amacı ilkokul çocuklarında algoritmik ve analitik bakış açısını kazandırmak, yaratıcı düşünceyi geliştirmek, olaylar arası bağlantı kurabilme ve yorum yapabilme yeteneğine destek olmaktır.İNGİLİZCE

Yabancı dil eğitimimiz, ‘dil edinimi’ ilkesine dayanarak yoğunlaştırılmış İngilizce programı şeklinde planlanmıştır. Amacımız; öğrencimizin ana dili dışında bir dilin farkına varmasını sağlayıp iletişim kurabilme yeteneğini geliştirebilmektir. 

Öğrenci merkezli derslerimizde daima öğrencilerimizin aktif durumda olduğu etkinlikler yer almaktadır.

1.sınıflarımızda bireyselleştirilmiş eğitim yazılımı DYNED programı ile öğrencilerimizin hem okulda hem de eğitim sürecinin devam ettiği evlerinde yabancı dile maruz kalarak, dili yaşayarak ve uygulayarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

DYNED ‘Dinamik Eğitim’ anlamına gelen program, bilgisayar temelli bir eğitim sürecini içerir. Programın en önemli özelliklerinden birisi de öğrenciye kendi seviyesine göre ilerleme imkânı vermesi ve öğrencinin sürekli aktif hâlde bulunmasını sağlamasıdır. Bunu yaparken öğrencinin seviyesini sürekli kontrol eder ve interaktiftir.

2.sınıflarımızda, Main Course derslerimizin yanı sıra görsel içerikleri sayesinde öğrencilerimize aktif okuma çalışması sunan ‘Highlights’ dijital kaynağımız, öğrencilerimizin hayal güçlerin geliştirirken, ilgi duydukları alanlarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamakta ve dil gelişimlerinı arttırmaktadır. 

3.ve 4.sınıflarımızda öğrencilerimizin dünya çapında geçerliliği olan Cambrigde ESOL Young Learners sınavlarına hazırlanmaları ve yeterlilik göstermeleri hedeflenmektedir. 

 • İki haftada bir düzenli olarak gönderdiğimiz  

bilgilendirme bültenleri,

 • Derslerde, teneffüslerde ve diğer tüm ortamlarda  

öğrencilerimizle İngilizce iletişim, 

 • Yabancı Öğretmenlerin verdiği cümlelerin yer aldığı 

“ Asfa Talks” sesli kayıtları,

 • İki haftada bir verilen ve yol haritası niteliği taşıyan karekodlu 

çalışma takvimi,

 • Çocuklarımızın dinleme ve konuşma becerilerini desteklemek amacıyla 

çizgi film linkleri ile öğrencilerimizin yabancı dil gelişim süreci takip edilmektedir.


YETENEK GELİŞİM KULÜPLERİ

Eğitim felsefemiz gereği öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla birbirinden farklı spor, sanat ve bilim branşlarını içeren “Yetenek Gelişim Kulüplerini’’ öğrencilerimizin istifadelerine sunuyoruz.

Öğrencilerimiz, birbirinden farklı kulüp çalışmalarına katılım sağlayarak ilgili branşları öğrenmekte, farklı deneyimler kazanmakta, becerileri keşfedilmekte, branş eğilimleri tespit edilmekte ve yetenekleri doğrultusunda sertifikalı ve lisanslı  faaliyetlere yönlendirilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin katılmış olduğu atölyeler ve kazanmış olduğu beceriler MyAsfa sistemine işlenmekte, gelişimleri takip edilmekte ve raporlanmaktadır.REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Öğrencimizi tanımaya, yönlendirmeye,ihtiyaca yönelik test ve envanterler uygulanmaktadır. Bu amaçla;

 • Öğrenme Stilleri Sevgi Dilleri
 • Goodenough Harris Testi 
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi 
 • Sosyometri 
 • Enneagram Testi
 • Aileni Çiz Testi  yapılmaktadır. 

            Ayrıca bunlara ek olarak Terapötik Kart tekniği ile sosyal ilişki   değerlendirmeleri yapılarak sosyal becerileri destekleyen çalışmalar yürütülmektedir.

Okula  yeni başlayan ve ara sınıflarımıza nakil ile gelen öğrencilerimize yönelik okul ve sınıf içi uyum çalışmalarında rehberlik birimimiz tarafından destek verilmektedir. 

Yıl boyunca her öğrenci ve velimizle birebir görüşmeler yapılmaktadır. 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA

(CAS&PASS ÇALIŞMALARI )

 1. Planlama
 2. Dikkat ölçümü
 3. Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemleri yapabilme yeteneklerini ölçen uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz ile gruplar halinde Duyguların Dili (Empati), Etkili İletişim, Farkındalık Oluşturma ve Olumlu Davranış geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini, dikkat sorunlarını, algı problemlerini tespit etmek, sosyal iletişim becerilerini ve sınıf içi  davranışlarını gözlemlemek amacıyla belli aralıklarda sınıf ortamında değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra;

Her hafta uygulamalı  gerçekleştirilen rehberlik dersleri,

 • Aylık Geliştirici ve Eğlendirici Rehberlik Bültenleri
 • Sesli Hikaye Okumaları
 • Haftalık Şube Değerlendirme Toplantıları
 • Branş Öğretmenleri ile 15 gün aralıkla öğrenci değerlendirme toplantıları

  düzenli olarak her kadememizde uygulanmaktadır.

KARİYER PLANLAMALARI

Kariyer planlamalarımızda İlkokul Rehberlik Zümresi olarak öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ilgili branş öğretmenleriyle gözlem değerlendirmeleri yaparak velilerimize gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.