İlkokulda Yaşam

Asfa Halil Necati ilkokulu birinci sınıftan itibaren öğrenciye özel, kazanım odaklı, öğrencinin aktif olduğu ve her ders için her öğrenciye özel “Kişiye özgü öğrenme planı” hazırlayarak bütüncül bir yaklaşımla eğitim verir. Atölyeler, dönüştürülebilen sınıflar, uygun öğrenme ortamları ve materyallerle her öğrencinin öğrenme stiline göre yöntem ve teknikler uygulayarak öğrencilerin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olarak, yeni beceriler kazanmalarına da imkân sunar.

Öncelikle kendisi ve çevresiyle barışık, sağduyulu, başkalarının düşünce ve inançlarına saygılı, inançlı, ulusal ve evrensel değerlere dolanmış, gelişen ve değişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getirmiş, üretken, bilimsel düşünen, araştıran, irdeleyen, sorgulayan, kendi kendine karar veren, kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen, özgüveni gelişmiş, bağımsız ve özgür bireyler olarak toplumda rol almaya hazır, katılımcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.İdeal Ders Modeli (İDM)

İdeal Ders Modeli, öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak kritik analitik düşünme becerisine ve evrensel ahlak değerlerine sahip, problem çözme yeteneğini kullanabilen, küresel ve ideal insanlar yetiştirmek için ortaya konan ve tüm bunları gerçekleştirirken bireysel öğrenme stillerini gözeten ders işleme modelidir.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerini desteklemek adına oluşturulan İdeal Ders Modeli, sorgulayan öğrenciyi merkeze alır; uygun öğrenme stillerini kullanarak ders özelinde en az bir yabancı kaynak ile konu desteklenir. Disiplinler arası etkileşime önem veren model eğitimde bütünlük ilkesini temele alır ve dersler arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır. Bu süreçte öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri de dikkate alınarak dersler çeşitli materyaller ile zenginleştirilir.

İlkokulda “eğitim ve öğretim” akademik alt yapıyla birlikte kültürel aktarımı da içermektedir. “İdeal Ders Modeli”nde, ilkokul bazında hedeflenen kazanımlar, akademik anlamda, sarmal bir yapı içerisinde, etkinliklerle zenginleştirilerek verilmektedir. Sınıf seviyesinde verilen dersler, mihver ders olan hayat bilgisi dersinin kazanımlarıyla eş zamanlı olarak planlanmaktadır. “İdeal Ders Modeli”ni ayrıcalıklı kılan özellik ise “merkeze alınan değerler”dir. Bütün derslerimiz, kültürümüzün temel taşı olan değerlerimiz merkeze alınarak planlanmaktadır. Branş derslerimiz de mihver derse göre şekillendiği süreçte konu, kazanım ve merkeze alınan değerler üzerine yapılanmakta; bütün derslerde senkronizasyon sağlanarak en yüksek kazanım seviyesi hedeflenmektedir.Manevi Gelişim

Öğrencilerimizin kendini tanıyan, özgüven sahibi, sağduyulu, iletişim becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda insanı iyiye ve güzele ulaştıran sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma, adalet, doğruluk, dürüstlük, merhamet, özdenetim, tevazu, dostluk, kararlılık, sabır gibi temel ilkelerin fark edilmesi esas alıyoruz. Adabı muaşeret kurallarının kazanımı için çeşitli etkinliklerle desteklenen güzel ahlak eğitimleri ve öğrencilerimizin manevi gelişimlerini sistemli olarak takip ediyoruz.

Öğrencilerimizin psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimine uygun renkli etkinlikler hazırlayarak onların, sistemli, aşamalı, kişisel kabiliyetlerini keşfedici eğitim metotları uyguluyoruz.

Güzel vasıfları takdir edip pekiştirmeye yönelik faaliyetler oluşturarak, değerlerimizi de bu çerçevede öğretiyoruz.

Kur’an’ı Kerim’i doğru, kurallı ve seri okumayı önemsiyoruz.

Her gün küçük gruplar ile Kur’an-ı Kerim kurallı okuma, talimli ezber çalışması yaparak öğrencilerimizin ilkokul döneminde kendi hatimlerini bitirebilmeleri, güzel bir ezber seviyesine ulaşabilmeleri, Kur’an-ı Kerim’i hayatlarının bir parçası ve rehberi olarak görmelerini amaçlıyoruz.

Kur’an-ı Kerim’in gerek lafız yönüyle gerekse anlamca öğrenilmesini esas alıyoruz. Kur’an-ı Kerim’i indirildiği biçimde, harflerin telaffuz şekillerini tecvit kurallarına uygun şekilde öğretmeye gayret ediyoruz.

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma becerilerini geliştirmek için modern eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinden de yararlanıyoruz. 

Öğrencilerin; nihai olarak Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaları, sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak severek ve isteyerek ezberlemeleri, “Kur’an’ın Anlamı ile Buluşma” ve “Kur’an Ne Diyor“ etkinlikleri ile, Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında temel konularda bilgi sahibi olmalarını hedefliyoruz.  

Öğrencilerimizin bireysel yetenek ve kabiliyetine göre ilerlemesi temelinden yola çıkarak; her seviyede kolaydan zora konuların sıralanması, bilgilerin kalıcılığının sağlanması prensibiyle; yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi esas alıyoruz.

Güne peygamberimizin dilinden dualar ile başlıyoruz. 

Her seviyeye uygun inanç, ibadet, siyer ve güzel ahlak konularının; hadis, kıssa, hikâye, boyama, animasyon video ve öğrenci sanat etkinlikleriyle desteklenerek işlenmesi ve eğitici oyun ve etkinliklerle konuların pekiştirilmesini hedefliyoruz.Kodlama ve Robotik

Oyunlarımızı Kodlayarak Tasarlıyoruz

İlkokul 1. 2. ve 3. Sınıf öğrencilerimizin code.org kodlama platformu üzerinden değişken problemlere yönelik çözüm becerileri geliştirmesini sağlıyoruz. Bu platform üzerinden öğrencilerimizi takip ederek ilerlemelerini kayıt altına alıyoruz.

4. Sınıf öğrencilerimizin etkinlik ve oyunlarla öğrendiği kodlamayı kendi hayal dünyalarıyla programlaması için Microsoft Kodu Oyun Geliştirme platformu ile tasarlamalarını sağlıyoruz.

Yoğunlaştırılmış kodlama dersleriyle öğrencilerimizin geleceği daha iyi okumalarını amaçlıyoruz.

1. Sınıf

Algoritmik düşünce

Problemleri oyunlaştırarak çözme becerisi

Uzamsal 3 boyutlu bakış açısı

Mantıksal Çıkarım

Temel programlama bilgisi

2. 3. ve 4. Sınıf

Algoritmik düşünce

Hikaye somutlaştırma

Problemleri oyunlaştırarak çözme becerisi

Uzamsal 3 boyutlu bakış açısı

Mantıksal Çıkarım

Temel programlama bilgisiYabancı Dil

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı

Yabancı Dil Eğitimimiz, ‘dil edinimi’ ilkesine dayanarak yoğunlaştırılmış İngilizce programı şeklinde planlanmıştır. Amacımız; öğrencinin ana dili dışında bir dilin farkına varmasını sağlayıp iletişim kurabilme yeteneğini geliştirebilmektir. 

İnteraktif Ders İçeriği

Öğrenci merkezli derslerimizde daima öğrencilerimizin aktif durumda olduğu etkinlikler yer almaktadır.

1.Sınıf

1.sınıflarımızda bireyselleştirilmiş eğitim yazılımı DYNED programı ile öğrencilerimizin hem okulda hem de eğitim sürecinin devam ettiği evlerinde yabancı dile maruz kalarak, dili yaşayarak ve uygulayarak edinmeleri hedeflenmektedir. 

DYNED ‘Dinamik Eğitim’ anlamına gelen program, bilgisayar temelli bir eğitim sürecini içerir. Programın en önemli özelliklerinden birisi de öğrenciye kendi seviyesine göre ilerleme imkânı vermesi ve öğrenciyi sürekli aktif halde bulunmasını sağlamasıdır. Bunu yaparken öğrencinin seviyesini sürekli kontrol eder ve interaktiftir.

2. Sınıf

2.sınıflarımızda Main Course derslerimizin yanı sıra görsel içerikleriyle öğrencilerin aktif okuma çalışması yapabildikleri ‘Highlights’ dijital kaynağımız ile hayal güçleri gelişirken, ilgi duydukları alanlarla bilgi sahibi olup dil gelişimleri artacaktır. 

3. ve 4. Sınıf

3.ve 4.sınıflarımızda öğrencilerimizi Dünya çapında geçerliliği olan Cambrigde ESOL Young Learners sınavlarına hazırlamayı ve yeterlilik göstermelerini hedeflemekteyiz. 

İki haftada bir düzenli olarak gönderdiğimiz bilgilendirme bültenleri,

Derslerde, teneffüslerde ve diğer tüm ortamlarda öğrencilerimizle İngilizce iletişim, 

2 haftalık diyalog çalışmaları yapılan “ Asfa Talks” sesli kayıtları,

İki haftada bir verilen ve yol haritası niteliği taşıyan karekodlu çalışma takvimi,

Çocuklarımızın dinleme ve konuşma becerilerini desteklemek amacıyla çizgi film linkleri

Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak hazırlanmış olan etkileşimli (interaktif) oyun ve bilgi yarışmaları,

Konular ile bağlantılı olarak kıyafet, oyuncak, evcil hayvan vb. tanıtımı etkinlikleri (Show&Tell),

Her Salı öğrencilerimizin merakla bekledikleri İngilizce Resfebe,

Eğlenceli ve Öğretici dijital ödevler,

Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle Speaking dersleri ile öğrencilerimizin yabancı dil gelişim sürecini takip etmekteyiz.Yetkinlik Gelişimi

Eğitim felsefemiz gereği öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, birbirinden farklı spor, sanat ve bilim branşlarını içeren “Yetenek Gelişim Kulüplerini’’ öğrencilerimizin istifadelerine sunuyoruz.

Öğrencilerimiz, birbirinden farklı kulüp çalışmalarına katılım sağlayarak ilgili branşları öğrenmekte, farklı deneyimler kazanmakta, becerileri keşfedilmekte, branş eğilimleri tespit edilmekte ve yetenekleri doğrultusunda sertifikalı ve lisanslı faaliyetlere yönlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin katılmış olduğu atölyeler ve kazanmış olduğu beceriler MyAsfa sistemine işlenmekte, gelişimleri takip edilmekte ve raporlanmaktadır.

Yetenek Gelişim Kulüpleri

3 Boyutlu Tasarım 

Sahne ve Özgüven 

Akıl ve Zeka Oyunları 

Jimnastik

Ritim

Halk Oyunları

El Becerileri

Görsel Sanatlar

Tırmanma

Koordinasyon Parkuru

Büyüteç Atölyesi

Hentbol 

Sağlıklı Atıştırmalıklar

Masa Tenisi 

İzcilik

BasketbolRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Öğrencilerimizin kendini tanıması, potansiyelinin farkına varması, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemesi, geliştirmesi ve nihayetinde kendini gerçekleştirmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

Öğrencimizi tanımaya, yönlendirmeye ve ihtiyaca yönelik test ve envanterler uyguluyoruz. Bu amaçla;

Öğrenme Stilleri,

Sevgi Dilleri,

Goodenough Harris Testi, 

Beier Cümle Tamamlama Testi,

Çoklu Zekâ Envanteri,

Burdon Dikkat Testi, 

Sosyometri, 

Enneagram Testi

Aileni Çiz Testi yapıyoruz.

Bunlara ek olarak Terapötik Kart tekniği ile sosyal ilişki değerlendirmeleri yapılarak sosyal becerileri destekleyen çalışmalar yürütüyoruz.

Yıl boyunca her öğrenci ve velimizle bire bir bireysel görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 

Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı 

Kişiselleştirilmiş eğitim programıyla öğrencilerimizin

Planlama,

Dikkat ölçümü,

Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemleri yapabilme yeteneklerini ölçen, 

uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz ile gruplar halinde duyguların dili (empati), etkili iletişim, farkındalık oluşturma ve olumlu davranış geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini, dikkat sorunlarını, algı problemlerini tespit etmek, sosyal iletişim becerilerini ve sınıf içi davranışlarını gözlemlemek amacıyla belli aralıklarda sınıf ortamında değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra;

Bilişsel becerileri destekleyen, geliştiren ve yönlendiren interaktif olarak her hafta uygulamalı gerçekleştirilen rehberlik dersleri,

Aylık geliştirici ve eğlendirici rehberlik bültenleri,

Sesli hikâye okumaları,

Sınıf öğretmenleri haftalık şube değerlendirme toplantıları ve branş öğretmenleri ile 15 gün aralıkla öğrenci değerlendirme toplantıları düzenli olarak programlandırılarak her kadememizde uygulanmaktadır.

Kariyer Planlamaları

Kariyer Planlamalarımızda İlkokul Rehberlik Zümresi olarak öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ilgili branş öğretmenleriyle gözlem değerlendirmeleri yapılarak velilerimize detaylı bilgi ve yönlendirmeleri yapılmaktadır.