ORTAOKULDA YAŞAM

Ortaokulumuzda gün sabah 08.30’da,  ilk derste günün verimli ve bereketli geçmesi için yapılan duayla  başlar. Günde 8 ders eğitim alan  öğrencilerimiz, İdeal Ders Modeli ’ne (İDM) uygun ders içerikleriyle akademik, sportif ve sanatsal öğrenimlerini gün içinde tamamlarlar. 

Öğrencilerimiz teneffüs zamanlarını öğretmenlerinin denetiminde okul bahçesindeki spor istasyonlarında, parkta veya koridorlarda akıl oyunlarını oynayarak, arkadaşlarıyla veya öğretmenleriyle sohbet ederek, okulumuzun sahiplendiği  Zeytin adlı köpeği severek veya onu gezdirerek değerlendirirler. 

Okulumuz bünyesinde yer alan Asfa Gençlik ve Spor Kulübünde 5,6,7 ve 8. sınıflarımız için haftada iki saat “Yetenek Gelişim dersleri” bulunmaktadır. Bu derslerde yüzme, bilek güreşi, masa 

tenisi, tekvando ve okçuluk; üç boyutlu tasarım, takı tasarımı, sağlıklı atıştırmalık yapımı, keman, piyano ve görsel sanatlar; Lego-Robotik çalışmaları, kodlama gibi farklı alanlarda eğitim alırlar.  Ayrıca öğrencilerimiz Kritik Analitik Düşünme (KAD) eğitimini de küçük yaşlardan itibaren almaya başlarlar. 

Öğrencilerimizin diline ve kültürüne hâkim, dünya ile rahatça iletişime geçebilecek seviyede yabancı dil eğitimi almış bireyler olmaları için 5. sınıflarımızda 17 saat;  6 ve 7. sınıflarımızda da 10 saat yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi verilir. Ayrıca yine 5,6 ve 7. sınıflarımıza ikinci yabancı dil olarak da Arapça dil eğitimi verilmektedir. 

Münazara çalışmaları ile öğrencilerimiz, bir konu hakkında araştırma yapma, sonuca ulaşma ve bu sonucu tartışıp karşı tarafı ikna edebilme becerilerini geliştirirler. Bu kapsamda öğrencilerimiz, fikirlerin çarpıştığı, çok kapsamlı çalışma ve araştırmalar yaparak hazırlandıkları okul münazara ligimizde büyük çekişmelerin olduğu verimli zamanlar geçirir.  Münazara çalışmalarımız okullar arası, ilçe ve il yarışmalarına katılım ile de desteklenmektedir.

Matematik Olimpiyat çalışmalarımız ile bu yönde ilgisi olan öğrenciler, sınavla belirlenerek ve ekstra çalışmalarla desteklenerek  uluslararası matematik yarışmalarına hazırlanmaktadır. 

 1. sınıftan itibaren başlayan ve 8. sınıfımızda hafta sonu kursları ve etütlerle desteklenerek yoğun bir şekilde yapılan LGS çalışma programımız ile öğrencilerimizin bu sınavda başarılı olmaları hedeflenmektedir. 

Öğrencilerimiz okul çıkışı bireysel veya birkaç kişilik gruplar hâlinde yüz yüze veya online (çevrim içi) etütler ile ders ve konu takviyesi alabilirler. Etütler öğrencinin talebiyle planlanabileceği gibi kazanım eksikleri olan öğrenciler için branş öğretmeni tarafından  zorunlu etüt de planlanabilir. 

Öğrencilerimizde  merhamet, yardımlaşma, empati kurma gibi hasletlerin pekişmesi için öğrencilerimizin yönetiminde  sosyal sorumluluk çalışmaları yapılmaktadır. “Yetimin Yanında Ol”, “Kardeş Okul” gibi sosyal çalışmalar düzenli  bir şekilde öğrencilerimizin liderliğinde yürütülmektedir.

Namaz vakitleri; cemaat ile namaz kılma alışkanlığının yerleşmesi, öğrencilerimizin bir araya gelme ve sosyalleşme becerilerinin gelişmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmekte ve namazların cemaatle kılınması teşvik edilmektedir.

Bazen sıcak bir bardak çorba, bazen sağlıklı atıştırmalık ve hadis paylaşımıyla başlayan cuma günleri okulumuzda bayram havasında geçer.

Okul bünyemizdeki lig usulü turnuvalar ve sportif yarışmalar ile öğrencilerimizin okul hayatları renklendirilmektedir.İdeal Ders Modeli (İDM)

İDM(İdeal Ders Modeli), öğrencilerin akademik gelişimlerini disiplinler arası düzeyde desteklemeyi hedefleyen, bununla birlikte öğrencilere kazandırılması gereken becerileri, güzel ahlâk eğitimi ile bütünleştiren bütünsel bir ders modelidir.

 

Ortaokul öğrencilerimizin akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerini desteklemek adına oluşturulan İDM, eğitimin bütünlük ilkesini temele alır. Öğrencilerimiz akademik olarak disiplinlerarası modelle desteklenir ve böylece aldıkları dersleri zihinlerinde yapılandırmaları, dersler arasında bağlantı kurmaları kolaylaştırılır. Bu süreçte öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri de dikkate alınır. Bunun yanında kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi adına öğrencilerimizin empatik, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri desteklenir. Bütün bunlar saygı, hoşgörü, sevgi, dürüstlük gibi merkeze alınan değerlerle harmanlanır, ders içeriklerimiz bu değerlere göre zenginleştirilir ve böylece öğrencilerimizin her açıdan ideal birer insan hâline getirilmesi hedeflenir.İNGİLİZCE

Özel Asfa Halil Necati Ortaokulumuzda, öne çıkan amacımız; öğrencilerimizin bu yüzyılın en önemli gereksinimlerinden olan yabancı dili sözlü ve yazılı olarak akıcı şekilde kullanmasıdır. 2. yabancı dil öğrenimine de başladığımız bu süreçte, öğrencinin dili yaşayarak öğrenmesi ve o dilde düşünmesi hedeflenmektedir.

Özellikle 5. sınıflarda 15 saat ders ile diğer tüm ortaokul kademesinde tamamen İngilizce konuşulan sınıflarda öğrencilerin kitap ve dijital kaynaklarla yabancı dile olan hakimiyetini görmelerini amaçlıyoruz. 

Böylelikle öğrencimiz:

 • Kendi potansiyelini ortaya çıkaracak,
 • Değişime ayak uyduracak,
 • Özgüveni artacaktır.

Sınıflarımızda, kitap kaynaklarımızın yanı sıra her hafta telefon ya da Zoom üzerinden yabancı bir öğretmen ile İngilizce konuşma pratiğine yönelik olan EDUCALL sistemi kullanılmaktadır. Dil eğitiminde konuşma pratiğini arttırmak, kelime, dilbilgisi ve ifade yeteneğimizi sözlü olarak geliştirmek, zihnimizde çeviriler yapmadan otomatik tepki şeklinde konuşabilmek önemlidir. Bu amaçla, ana dili İngilizce olan kişilerle her hafta konuşma pratiği yaparak dinleme-anlama yeteneklerini geliştirmeyi ve kelimeleri doğru telaffuz etmeyi sağlayan Educall sistemi öğrencilere etkili bir ortam sağlamaktadır.

Bütünleştirilmiş eğitim ile sosyal bilgiler, fen bilgisi ve matematik derslerinden seçilmiş konularla hazırlanan Flipbook çalışmaları, öğrencilerin bu derslere farklı bir bakış açısıyla bakmasını sağlamaktadır.

Akran öğreniminin ön plana çıktığı ‘Spoken Cafe’ etkinliğimizde rahat konuşma ortamı oluşturularak iletişim becerilerinin en iyi seviyeye gelmesini hedeflenmektedir.

Ortaokulumuzda,

 • Asfa Talks
 • Cambridge ESOL (Flyers)
 • Talent Show
 • Scavanger Hunt
 • Movie Time
 • Online School Newspaper
 • Disiplinlerarası çalışma
 • Drama dersleri çalışmaları ile öğrencilerimizin yabancı dil gelişimleri desteklemekteyiz.

 

Arapça

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak haftada 2 ders saati Arapça öğretilmektedir. 

Özellikle bu yıl içerik ve yöntem değişikliğine gidilen Arapça dersimizde oyunlar ve interaktif derslerle öğrencilerimizle kelime, cümle ve diyalog çalışmaları yapılmakta, dersler öğrenciler açısından oldukça eğlenceli geçmektedir.

 

 • Online Arap Kültür Gezisi
 • Arapça Günü
 • Kitap okuma yarışması
 • Drama 
 • Diyalog çalışmaları ile çeşitlendirdiğimiz derslerde öğrencilerimizin Arapçayı sevmeleri ve konuşmaları öncelikli hedefimizdir.


YETENEK GELİŞİM KULÜPLERİ

Eğitim felsefemiz gereği öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında; bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, birbirinden farklı spor, sanat ve bilim branşlarını içeren “Yetenek Gelişim Kulüpleri’’ni öğrencilerimizin istifadelerine sunmaktayız.

Öğrencilerimiz, birbirinden farklı kulüp çalışmalarına katılarak ilgili branşları öğrenmekte, farklı deneyimler kazanmakta, becerileri keşfedilmekte, branş eğilimleri tespit edilmekte ve yetenekleri doğrultusunda sertifikalı ve lisanslı  faaliyetlere yönlendirilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin katılmış olduğu atölyeler ve kazanmış olduğu beceriler MyAsfa sistemine işlenmekte ve  gelişimleri takip edilerek raporlanmaktadır.LGS PERİYOT 4.0 LGS HAZIRLIK

Asfa’da LGS hazırlık çalışmaları 7. sınıfın ikinci döneminde yeni nesil soru çözümleriyle başlıyor. 7.sınıfın yaz dönemi ile birlikte bireysel danışmanlık sistemine geçiyoruz. Danışmanlık sisteminde 12 öğrenciye 1 öğretmen olacak şekilde, öğrencilerimize en çok fayda sağlayacak öğretmenlerle eşleştiriyoruz. Danışmanlarımız LGS  sonuna kadar bireysel çalışma takibi, veli görüşmeleri, deneme değerlendirmeleri vb. konularda öğrencilerimize yardımcı oluyorlar. 

LGS çalışmaları 8. sınıfa geçen öğrenciler için 2 hafta erken başlıyor. Eğitim dönemi ile birlikte hafta içi 34 ders akademik konu anlatımı, hafta sonu ise 6 derste konu tekrarları ve soru çözümleri yapılıyor. Bu şekilde öğrencilerin hem konu eksikleri giderilmiş oluyor hem de yeni nesil soruları öğretmenleriyle çözme imkanı buluyorlar.

Sınav hazırlık süreci boyunca Türkiye Geneli sınavlar ağırlıklı olmak koşulu ile farklı yayınevlerinden ortalama 35 tane deneme provası uyguluyoruz.  Aynı zamanda sınava hazırlanan öğrencilerimizin motivasyonlarını sürekli yüksek tutmak ve sınav kaygısı ile baş edebilmelerini sağlamak adına rehberlik birimimiz çalışmalar yapmaktadır. REHBERLİK ve PROFESYONEL DANIŞMANLIK BİRİMİ

ASFA’da Rehberlik Birimi, okul-veli-öğrenci üçgeninde iletişimi artırmak, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, öğrencinin eğitim-öğretim hayatına daha iyi konsantre olmasını kolaylaştırmak amacıyla ortak bir anlayış çerçevesinde çalışmaktadır.

 • Öğrenci Görüşmeleri 

            Öğrencimizle rehberlik görüşmelerimiz, bireysel görüşme ve grup görüşmeleri şeklinde yapılmaktadır. 

            Bu görüşmelerle öğrencilerimizi bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik yönünden desteklemeye gayret göstermekteyiz.

Görüşmelerimizde öğrencimizin yaşına uygun olarak görülebilen duygusal, sosyal, kişisel anlamd

 

aki sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Öğrencimizin zamanını planlamasını, etkili ders çalışma alışkanlıklarını kazanmasını ve öğrenme stillerine uygun metotların farkına varmasını sağlayıcı, sınavlara hazırlanma sürecinde destek verici ve akademik başarısını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.

 • Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları

Öğrencilerimize “Dikkat Testi” yapılarak, onların dikkat düzeyi belirlenmektedir. Dikkat düzeyini geliştirmeye yönelik sınıf içerisinde dikkat çalışmaları yapılmakta ve ödevlendirme ile bu çalışma evde de desteklenmektedir. Ayrıca Akıl ve Zeka Oyunlarıyla dikkat geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sağlanmaktadır 

 • Akıl ve Zeka Oyunları Kulüp Çalışmaları

Öğrencimizin ilgi, yetenek ve isteğine bağlı olarak açılan kulübümüzde yıl içerisinde bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. (İşlem Oyunları, Kutu Oyunları, Satranç-Mangala-Koridor Turnuvaları vb.)

 • Veli Görüşmeleri

Velimizle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde öğrencimizin gelişim dönemi ve özellikleri, akademik başarısı, ilgi-yetenekleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulmaktadır. Okul-aile-öğrenci işbirliği sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

 • Anket, Test, Envanterler

Öğrencimizi tanımaya ve kendi farkındalığını kazanmasını sağlamaya yönelik sene içerisinde planladığımız anket, test ve envanterler uygulanmaktadır. Uyguladığımız bazı test ve envanterlerimiz ile 

 • Öğrencimizi daha iyi tanımayı
 • Öğrenme özelliklerini tespit etmeyi ve buna uygun çalışma becerileri kazanmasını sağlamayı
 • Öğrencimizin dikkatini ölçerek, geliştirici çalışmalarda bulunmayı 
 • Öğrencimizin mizaç tipi ve özelliklerini tespit etmek ve mizacına uygun çalışmalarda bulunmayı
 • Öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek onları ilgi alanlarına yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 • Öğrenci Seminer Çalışmaları

 

Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Zaman Yönetimi, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Öğrenme Stilleri, Ergenlik ve Gelişim Dönemi Özellikleri, Hijyen, LGS Motivasyon, Sınav Stratejileri ve Test Çözüm Teknikleri, Sınav Kaygısı, Nefes Egzersizleri, Arkadaş İlişkileri vb. birçok konuda seminer çalışmaları yapılmaktadır. • Veli Seminer Çalışmaları 

Öğrencimizin gelişim dönemleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularla ilgili velilerimize seminer ve atölye çalışmaları süreç içerisinde yapılmaktadır. (Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Mahremiyet, Gelişim Dönemi Özellikleri) • LGS Çalışmaları

Sınav hazırlık sürecinde öğrencimizin takip ve kontrolü, deneme sınavlarının değerlendirilmesi, motivasyon çalışmaları, sınav sisteminin tanıtımı ve bir üst öğretim kurumlarının tanıtılması, öğretmen-öğrenci-aile işbirliği ile yapılmaktadır. Ayrıca öğrencimize tercih ve yerleştirme sürecinde de gerekli destek verilmektedir.   Rehberlik Birimi olarak yıl boyu öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini, akademik başarısını, sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı okul-aile-öğrenci işbirliği ile yürütmeye özen göstermekteyiz.

 

KARİYER PLANLAMALARI

 

Öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye yönelik test ve envanterler uygulanarak ilgili yönlendirmeler yapılmaktadır. Tüm öğrencilerimize hedefin önemi aktarılır. Hedeflerini belirlemeleri ve hedefleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmaları sağlanır.8.sınıf öğrencilerimize bir üst öğretim kurumu hakkında bilgi verilerek, sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimiz desteklenmektedir. LGS’den sonra tercih döneminde gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.GÜZEL AHLAK EĞİTİMİ - ORTA OKUL

Millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ahlak değerleri ile insani ve kültürel mirasını öğrenen; görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan temel ahlaki bilgiler ve yaşam becerileri ile donanmış, haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu , ahlaki kavramları doğru anlayan ve onları yaşantısına aksettiren İslam dininin kültür ve ahlak üzerindeki etkisini dikkate alarak yaşam becerilerini ortaya koyan bireyler yetiştirmek amacındayız. 

Etkinliklerimizi planlarken öğrencilerimizin kişilik ve manevî yapılarını göz önünde bulundurulmaktadır. Kendi fıtrî özelliklerini tanımalarına rehberlik edilmekte. Çalışmalar sağduyu sahibi, özgüveni yüksek, empati yapabilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendini  doğru ifade edebilen bireyler olmalarını sağlayıcı eksende yapılmaktadır.

 

Rol model olan öğreticilerle,  insanın iyiye güzele ulaşmasına etki eden sevgi, saygı, yardımlaşma, cesaret, adalet, dürüstlük, merhamet, dostluk, azim, kararlılık, sabır gibi temel ilkeler, manevi gelişim sohbetleri, söyleşilerle, e-kitap ve animasyonlarla  destekleniyor. Güzel ahlak eğitimi öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre uygun olarak sistemli, aşamalı, kişisel kabiliyetleri keşfedici, güzel vasıfların pekiştirildiği etkinliklerle donatılmış bir eğitimle sunulmaktadır.