Ortaokulda Yaşam

Asfa Eğitim Kurumları Halil Necati Ortaokulumuzda, öğrencilerimizin akademik, bilişsel, manevi ve yetkinlik gelişimine odaklanarak eğitim programlarımızı düzenliyoruz. Sınıf düzeylerine gerçekleştirilen eğitim programlarımız içerisinde öğrencilerimizin hem sosyal hem de akademik gelişimlerini önemsiyoruz.

Düzenlenen atölyeler, dönüştürülebilen sınıflar, uygun öğrenme ortamları ve materyallerle her öğrencimizin öğrenme stiline göre yöntem ve teknikler uygulayarak öğrencilerimizin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olarak, yeni beceriler kazanmalarına da imkân sunuyoruz.

Öncelikle kendisi ve çevresiyle barışık, sağduyulu, başkalarının düşünce ve inançlarına saygılı, inançlı, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, gelişen ve değişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getirmiş, üretken, bilimsel düşünen, araştıran, irdeleyen, sorgulayan, kendi kendine karar veren, kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen, özgüveni gelişmiş, bağımsız ve özgür bireyler olarak toplumda rol almaya hazır, katılımcı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.İdeal Ders Modeli (İDM)

İdeal Ders Modeli (İDM), öğrencilerin akademik gelişimlerini disiplinler arası düzeyde desteklemeyi hedefleyen, bununla birlikte öğrencilere kazandırılması gereken becerileri, güzel ahlâk eğitimi ile bütünleştiren bütünsel bir ders modelidir.

Ortaokul öğrencilerimizin akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerini desteklemek adına oluşturulan İdeal Ders Modeli (İDM), eğitimin bütünlük ilkesini temele alır. Öğrencilerimiz akademik olarak disiplinler arası modelle desteklenir ve böylece aldıkları dersleri zihinlerinde yapılandırmaları, dersler arasında bağlantı kurmaları kolaylaştırılır. Bu süreçte öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri de dikkate alınır. Bunun yanında kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi adına öğrencilerimizin empatik, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri desteklenir. Bütün bunlar saygı, hoşgörü, sevgi, dürüstlük gibi merkeze alınan değerlerle harmanlanır, ders içeriklerimiz bu değerlere göre zenginleştirilir ve böylece öğrencilerimizin her açıdan ideal birer insan hâline getirilmesi hedeflenir.Manevi Gelişim

Öğrencilerimizin, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel mirasını fark ederek, koruyan ve geliştiren, bireyler olmalarını hedefliyoruz. Görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan temel ahlaki bilgilere sahip gençler olmalarını istiyoruz. Yaşam becerileri ile donanmış ve çevresiyle uyumlu olmalarına özen gösteriyoruz. İslam dininin kültür ve ahlak üzerindeki etkisini dikkate alarak şekillenmelerini önemsiyoruz.

Etkinliklerimizi planlarken öğrencilerimizin kişilik ve manevî yapılarını göz önünde bulunduruyoruz. Kendi fıtrî özelliklerini tanımalarına rehberlik ediyoruz. Tüm çalışmalarımızı sağduyu sahibi, özgüveni yüksek, empati yapabilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen bireyler oluşturacak bir eksende yapılandırıyoruz.

Rol model olan öğreticilerimizle, insanın iyiye güzele ulaşmasına etki eden sevgi, saygı, yardımlaşma, cesaret, adalet, dürüstlük, merhamet, dostluk, azim, kararlılık, sabır gibi temel ilkeleri kazandırmayı hedefliyoruz. 

Manevi gelişim sohbetleri ve söyleşilerle, e-kitap ve animasyonlarla renklendirilen eğitim anlayışına sahibiz.

Her güne peygamberimizin dilinden dualar ile başlıyor, her dersin başında O’nun kutlu sözlerinden okuyoruz. Kur’an’ın anlamı ile buluşuyor, Kur’an Ne Diyor isimli dersimiz ile inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini öğreniyoruz.

Kur’an-ı Kerim’i doğru ve kurallarına uygun okurken ahkamını da öğrenmeyi hedefliyoruz.

Özel gün ve gecelerde, üç ayların başlangıcında ve ramazan ayında tertip ettiğimiz programlar ile manevi duyguları birlikte yaşıyoruz.

Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre uygun olarak sistemli, aşamalı, kişisel kabiliyetleri keşfedici, güzel vasıfların pekiştirildiği etkinliklerle donatılmış bir eğitimi tercih ediyoruz.Kodlama ve Robotik

Kodlama ve robotik dersleriyle öğrencilerimizin kodlama dilini öğrenmelerini, uygulamalı eğitimler, çeşitli etkinlikler ve yarışma gruplarıyla yeteneklerinin geliştirilmesini sağlıyoruz.

Kodlama ve robotik derslerinde öğrencilerimiz yeni robotik ve elektronik kitleri kullanarak, hayal ettiklerini tasarlama ve üretme imkanını elde ediyorlar. Tasarım ve programlama çalışmalarıyla öğrencilerimizin problemlere daha hızlı, analitik ve pratik çözümler geliştirmelerine teşvik ederek yeteneklerini geliştiriyoruz.

Çalışma Alanlarımız ve Kullandığımız Programlar

Kodlama ve robotik çalışma alanlarımız ve materyallerimiz aşağıdaki şekildedir:

Codemonkey, Scratch Junior, Lego Story Starter, Codeorg, First Lego Lig, Temel Bilgisayar, Codemonkey Adventure 2 ve 3, Scratch, Mine Craft Education, Vex VR, Minecraft Education Blog ve Kod Yazma, Pictoblox İle Yapay Zekâ Uygulamaları, Lego Mindstorms Yapay Zekâ, Google Dökümanlar, Tincercad 3D ve Ardunio, Phyton.

Asfa S.T.LAB. Hakkında

2014 yılında kurulan S.T.LAB. Organizasyon birimi ile öğrencilerimizin kodlama ve robotik alanındaki çalışmalarını organize ediyoruz. Uzman öğreticilerimiz tarafından verilen eğitimler sonucunda deneyim ve tecrübe kazanan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda hem okulumuzu hem de ülkemizi başarı ile temsil etmektedir.İngilizce

Özel Asfa Halil Necati Ortaokulumuzda, öne çıkan amacımız; öğrencilerimizin bu yüzyılın en önemli gereksinimlerinden olan yabancı dili sözlü ve yazılı olarak akıcı şekilde kullanmasıdır. İkinci yabancı dil öğrenimine de başladığımız bu süreçte, öğrencilerimizin dili yaşayarak öğrenmesi ve o dilde düşünmesi hedeflenmektedir.

İngilizce derslerimizde özellikle 5. sınıflarda 15 saat ders ile diğer tüm ortaokul kademesinde tamamen İngilizce konuşulan sınıflarda öğrencilerin kitap ve dijital kaynaklarla yabancı dile olan hakimiyetini görmelerini amaçlıyoruz. 

Böylelikle öğrencimiz:

Kendi potansiyelini ortaya çıkaracak,

Değişime ayak uyduracak,

Özgüveni artacaktır.

Sınıflarımızda, kitap kaynaklarımızın yanı sıra her hafta telefon ya da Zoom üzerinden yabancı bir öğretmen ile İngilizce konuşma pratiğine yönelik olan EDUCALL sistemi kullanıyoruz. Dil eğitiminde konuşma pratiğini arttırmak, kelime, dilbilgisi ve ifade yeteneğimizi sözlü olarak geliştirmek, zihnimizde çeviriler yapmadan otomatik tepki şeklinde konuşabilmek önemlidir. Bu amaçla, ana dili İngilizce olan kişilerle her hafta konuşma pratiği yaparak dinleme-anlama yeteneklerini geliştirmeyi ve kelimeleri doğru telaffuz etmeyi sağlayan Educall sistemi öğrencilere etkili bir ortam sağlamayı hedefliyoruz.

Bütünleştirilmiş eğitim ile sosyal bilgiler, fen bilgisi ve matematik derslerinden seçilmiş konularla hazırlanan Flipbook çalışmaları, öğrencilerin bu derslere farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamaktadır.

Akran öğreniminin ön plana çıktığı ‘Spoken Cafe’ etkinliğimizde rahat konuşma ortamı oluşturularak iletişim becerilerinin en iyi seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

Ortaokulumuzda,

Asfa Talks

Cambridge ESOL (Flyers)

Talent Show

Scavanger Hunt

Movie Time

Online School Newspaper

Disiplinlerarası çalışma

Drama dersleri çalışmaları ile öğrencilerimizin yabancı dil gelişimleri desteklemektedir.

Arapça

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak haftada 2 ders saati Arapça öğretilmektedir. 

Özellikle bu yıl içerik ve yöntem değişikliğine gidilen Arapça dersimizde oyunlar ve interaktif derslerle öğrencilerimizle kelime, cümle ve diyalog çalışmaları yapılmakta, dersler öğrenciler açısından oldukça eğlenceli geçmektedir.

Online Arap Kültür Gezisi

Arapça Günü

Kitap okuma yarışması

Drama 

Diyalog çalışmaları ile çeşitlendirdiğimiz derslerde öğrencilerimizin Arapçayı sevmeleri ve konuşmaları öncelikli hedefimizdir.Yetkinlik Gelişimi

Eğitim felsefemiz gereği öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, birbirinden farklı spor, sanat ve bilim branşlarını içeren “Yetkinlik Gelişim Kulüplerini’’ öğrencilerimizin istifadelerine sunuyoruz.

Öğrencilerimiz, birbirinden farklı kulüp çalışmalarına katılım sağlayarak ilgili branşları öğrenmekte, farklı deneyimler kazanmakta, becerileri keşfedilmekte, branş eğilimleri tespit edilmekte ve yetenekleri doğrultusunda sertifikalı ve lisanslı faaliyetlere yönlendirilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin katılmış olduğu atölyeler ve kazanmış olduğu beceriler MyAsfa sistemine işlenmekte, gelişimleri takip edilmekte ve raporlanmaktadır.Liselere Geçiş Sınavı (LGS)

7. Sınıf Sınava Hazırlık Çalışmaları

7. sınıfın 2. Dönemi başlayan LGS sürecimizi sınava hazırlık dersleri ve motivasyon seminerleri ile başlatarak öğrencilerimizi sınava hazırlık sürecine adapte ediyoruz. Genişletilmiş sınava hazırlık süreciyle öğrenci ve velilerimizin sınav stresini azaltacak programlar gerçekleştiriyoruz.

Haftada 6 Saat LGS Hazırlık dersleri (ikinci dönem) Toplam 108 saat

4 Adet LGS Deneme Sınavı

8. sınıf LGS ünitelerinin 1. Ünite konu anlatımı

Online Etütler

Yeni nesil soru çözüm dersleri

Sorulara yaklaşım geliştirme çalışmaları

Sınava hazırlık seminerleri

Rehber öğretmenler eşliğinde bireysel çalışma programları ve takibi

Kitap okuma saatleri

Anlayarak hızlı okuma çalışmaları

8. Sınıf Sınava Hazırlık Çalışmaları

8. sınıflara özel düzenlediğimiz LGS eğitim programıyla, öğrencilerimizin yıl boyunca planlı, disiplinli ve verimli bir şekilde sınav hazırlık sürecini tamamlamasını sağlıyoruz. Tecrübeli akademik kadromuz ve rehber öğretmenlerimizin yönetiminde süreci öğrenci ve veli nezdinde yürütüyoruz.

Haftada 6 gün

Günde 8 Saat eğitim

120 saatlik LGS yaz hazırlık programı

1324 Saatlik LGS Hazırlık programı 

Yıl boyunca (yaklaşık) 40 adet LGS deneme sınavı

Türkiye geneli deneme sınavlarına katılım

Yıl boyunca devam eden 124 Saatlik Cumartesi soru çözüm programı

Myasfa üzerinden ücretsiz online etüt dersi alımı


LGS: Periyot 4.0 Süreci Boyunca

Periyot 4.0 sistemimiz ile öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecini planlıyoruz. Sınava hazırlık sürecinin verimliliğini artırmak amacıyla tecrübeli akademik kadromuzun ve rehber öğretmenlerimizin yönetiminde gerçekleştirilen bu süreçte öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Sınav stresi ve tercih döneminde oluşan kaygılara karşı bire bir ilgilendiğimiz öğrencilerimizin ilgi alanlarına özel en uygun kararı vermesi için rehberlik ve danışmanlık desteği sağlıyoruz.

LGS Sınav provaları

Mezunlarla motivasyon söyleşileri

Sınav kaygısı- otojenik gevşeme çalışmaları

Lise seçimi, verimli ders çalışma, test çözme tekniği çalışmaları

Rehberlik ve sınav danışmanı desteği

Bireysel analizlerin yapıldığı veli toplantıları

Sınav sonrası tercih danışmanlığıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarımız kapsamında okul-veli-öğrenci üçgeninde iletişimi artırmak, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, öğrencinin eğitim-öğretim hayatına daha iyi konsantre olmasını kolaylaştırmak amacıyla ortak bir anlayış çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz.

Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencimizle rehberlik görüşmelerimiz, bireysel görüşme ve grup görüşmeleri şeklinde yapılmaktadır. Bu görüşmelerle öğrencilerimizi bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik yönünden desteklemeye gayret göstermekteyiz. Görüşmelerimizde öğrencimizin yaşına uygun olarak görülebilen duygusal, sosyal, kişisel anlamdaki sorunlarıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Öğrencimizin zamanını planlamasını, etkili ders çalışma alışkanlıklarını kazanmasını ve öğrenme stillerine uygun metotların farkına varmasını sağlayıcı, sınavlara hazırlanma sürecinde destek verici ve akademik başarısını artırıcı çalışmalar düzenliyoruz.

Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları

Öğrencilerimize “Dikkat Testi” yapılarak, onların dikkat düzeyi belirlenmektedir. Dikkat düzeyini geliştirmeye yönelik sınıf içerisinde dikkat çalışmaları yapılmakta ve ödevlendirme ile bu çalışma evde de desteklenmektedir. Ayrıca Akıl ve Zeka Oyunlarıyla dikkat geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sağlanmaktadır.

Akıl ve Zeka Oyunları Kulüp Çalışmaları

Öğrencimizin ilgi, yetenek ve isteğine bağlı olarak açılan kulübümüzde yıl içerisinde bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. (İşlem Oyunları, Kutu Oyunları, Satranç-Mangala-Koridor Turnuvaları vb.)

Veli Görüşmeleri

Velimizle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde öğrencimizin gelişim dönemi ve özellikleri, akademik başarısı, ilgi-yetenekleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulmaktadır. Okul-aile-öğrenci işbirliği sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

Anket, Test, Envanterler

Öğrencimizi tanımaya ve kendi farkındalığını kazanmasını sağlamaya yönelik sene içerisinde planladığımız anket, test ve envanterler uygulanmaktadır. Uyguladığımız bazı test ve envanterlerimiz ile; öğrencimizi daha iyi tanımayı, öğrenme özelliklerini tespit etmeyi ve buna uygun çalışma becerileri kazanmasını sağlamayı, öğrencimizin dikkatini ölçerek, geliştirici çalışmalarda bulunmayı, öğrencimizin mizaç tipi ve özelliklerini tespit etmek ve mizacına uygun çalışmalarda bulunmayı, öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek onları ilgi alanlarına yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Öğrenci Seminer Çalışmaları

Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Zaman Yönetimi, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Öğrenme Stilleri, Ergenlik ve Gelişim Dönemi Özellikleri, Hijyen, LGS Motivasyon, Sınav Stratejileri ve Test Çözüm Teknikleri, Sınav Kaygısı, Nefes Egzersizleri, Arkadaş İlişkileri vb. birçok konuda seminer çalışmaları yapılmaktadır.

Veli Seminer Çalışmaları

Öğrencimizin gelişim dönemleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularla ilgili velilerimize seminer ve atölye çalışmaları süreç içerisinde yapılmaktadır. (Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Mahremiyet, Gelişim Dönemi Özellikleri)

LGS Çalışmaları

Sınav hazırlık sürecinde öğrencimizin takip ve kontrolü, deneme sınavlarının değerlendirilmesi, motivasyon çalışmaları, sınav sisteminin tanıtımı ve bir üst öğretim kurumlarının tanıtılması, öğretmen-öğrenci-aile iş birliği ile yapılmaktadır. Ayrıca öğrencimize tercih ve yerleştirme sürecinde de gerekli destek verilmektedir.  

Rehberlik Birimi olarak yıl boyu öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini, akademik başarısını, sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı okul-aile-öğrenci iş birliği ile yürütmeye özen göstermekteyiz.

Kariyer Planlamaları

Öğrencimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye yönelik test ve envanterler uygulanarak ilgili yönlendirmeler yapılmaktadır. Tüm öğrencilerimize hedefin önemi aktarılır. Hedeflerini belirlemeleri ve hedefleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmaları sağlanır.8.sınıf öğrencilerimize bir üst öğretim kurumu hakkında bilgi verilerek, sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimiz desteklenmektedir. LGS’den sonra tercih döneminde gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.