Lisede Yaşam

Asfa Ahmet Mithat Anadolu Lisesi olarak 30 yılı aşkın tecrübemiz ve güçlü eğitmen kadromuzla öğrencilerimizin yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak, değerlerinin farkında, öz güven ve öz denetim sahibi, özgür düşünen bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitim ve öğretim programlarımızda, öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyen, hayata hazırlayan ve en iyi üniversitelerde eğitim almalarına yönelik akademik bilgileri öğrenmelerini sağlayacak şekilde yapılandırıyoruz.

Manevi gelişim, söyleşi, seminer ve yazar sohbetleri ile öğrencilerimize medeniyet birikimimizin aktarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize kritik-analitik düşünme becerisi kazandırılarak onların dünya ölçeğinde olayları yorumlayabilen bireyler olmalarını amaçlıyoruz.

9. Sınıf seviyesinde sistematik çalışma, hedef belirleme, başarıya odaklanma ve problemlerle baş edebilme becerileri kazandıracak faaliyetler yürütüyoruz.

10. Sınıfta öğrencilerimiz, kendini tanıyan, istediği mesleği belirlemiş, ona uygun derslerini seçmiş ve başarılı olmaya hedeflemiş bir olgunluğa erişiyor. 

11. Sınıftaki öğrencilerimiz, gideceği üniversiteyi ve bölümü belirlemiş, bu amaçla YKS hazırlıklarına başlayarak neler yapması gerektiğini bilen bir duruma ulaşmaktadırlar. 

12. Sınıf sonundaysa artık öğrencilerimiz istediği üniversiteyi kazanabilecek bilgi donanımına sahip, toplumda yerini alacak şekilde öz güveni yüksek, hayata hazır olgun bir bireylerdir. 

Özel Asfa Eğitim Kurumları Ahmet Mithat Anadolu Lisesinde öğrencilerin bilim adamı olmaları yönünde gerekli donanımı sağlayacak şekilde laboratuvar ve proje deneyimi kazandırılmaktadır.İdeal Ders Modeli (İDM)

İdeal Ders Modeli öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak; kritik analitik düşünme becerisine ve evrensel ahlak değerlerine sahip, problem çözme yeteneğini kullanabilen, küresel ve ideal insanlar yetiştirmek için ortaya konan ve tüm bunları gerçekleştirirken bireysel öğrenme stillerini gözeten ders işleme modelidir.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerini desteklemek adına oluşturulan İdeal Ders Model’inde; sorgulayan öğrenci merkeze alınır, uygun öğrenme stilleri kullanılarak ders özelinde an az bir yabancı kaynak ile konu desteklenir. Disiplinler arası etkileşime önem verilen model eğitimde bütünlük ilkesi temele alınır ve dersler arasında bağlantı kurmak kolaylaştırılır. Bu süreçte öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri de dikkate alınarak dersler çeşitli materyaller ile zenginleştirilir.Manevi Gelişim

Manevi gelişim eğitimimiz, öğrencilerimizin kişilik ve manevi yapılarını göz önünde bulundurarak fıtrattan gelen ahlaki potansiyellerini ortaya çıkarıp geliştirmek ve kişisel kabiliyetlerini keşfetmelerine rehberlik etmek üzere kurgulanmıştır. Kendini tanıyan, yaratılış gayesinin farkında, öz güven sahibi, iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen bireyler olmalarına yardım etme amacı taşır.  Sevgi, saygı, yardımlaşma, cesaret, adalet, dürüstlük, merhamet, dostluk, azim, kararlılık, sabır gibi insanı iyiye güzele ulaştıran temel ilkeler doğrultusunda hareket eder. Kendini güzel insan yetiştirmeye adamış eğitim kadromuz öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerine; psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak sistemli ve aşamalı bir şekilde eğitim sunar.  

Manevi gelişim sohbetleri, butik ve genel manevi kamplar ve kahve tadında sohbetler ile öğrencilerimizle sosyal ortamlarda kaliteli vakit geçirmeyi ve öğrendiklerini hayata geçirmelerini hedefleriz. Ayrıca bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yapılan akran mentörlüğü çalışmaları, öğrencilerimize rol model olabilecek kıymetli konuklar ile etkili söyleşiler ve üniversite öğrencisi ideal sahibi gençlerle buluşmalar düzenleriz.

Hazırlanan e-kitap, animasyon çalışmaları, manevi dünyamızı güçlendirecek kitap okuma saatleri, meal çalışmaları ile öğrencilerimizi okumaya ve araştırmaya yönlendiririz.  Bilgi yarışmaları, kültür dünyamıza uygun eserlerin ortaya konduğu sanatsal buluşmalar ve daha birçok yeni projeyle her günü bir önceki günden daha verimli geçiren gençlerin yetişmesini gaye ediniriz.Kodlama ve Robotik

Kodlama ve robotik dersleri ile öğrencilerimizin kodlama dilini öğrenmelerini ve uygulamalı eğitimler, çeşitli etkinlikler ve yarışma gruplarıyla yeteneklerinin geliştirilmesini sağlıyoruz.

Kodlama ve robotik derslerinde öğrencilerimiz yeni robotik ve elektronik kitleri kullanarak, hayal ettiklerini tasarlama ve üretme imkanını elde ediyorlar. Tasarım ve programlama çalışmalarıyla öğrencilerimizin problemlere daha hızlı, analitik ve pratik çözümler geliştirmeye teşvik ederek yeteneklerini geliştiriyoruz.

Çalışma Alanlarımız ve Kullandığımız Programlar

Kodlama ve robotik çalışma alanlarımız ve materyallerimiz aşağıdaki şekildedir:

Phyton, Siber Güvenlik, Dijital Okuryazarlık, Yapay Zekâ ile Görüntü İşleme, Veri Bilimi, BTK Akademi ile Sertifika Çalışmaları, 3D Tasarım, Robotik Tasarım, İnovasyon, Raporlama


Asfa S.T.LAB. Hakkında

2014 yılında kurulan S.T.LAB. Organizasyon birimi ile öğrencilerimizin kodlama ve robotik alanındaki çalışmalarını organize ediyoruz. Uzman öğreticilerimiz tarafından verilen eğitimler sonucunda deneyim ve tecrübe kazanan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda hem okulumuzu hem de ülkemizi başarı ile temsil etmektedir.Yabancı Dil

Okulumuzun lise seviyesinde, kendilerini sözlü ve yazılı olarak akıcı ifade edebilen öğrencilerimizin dünya ile etkileşim içinde, fikirlerini sunabilen, global düşünen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde İngilizce ve Arapça olmak üzere iki yabancı dil programı yürütürüz. Akademik olarak iki yabancı dille dünyanın her yerinde iş yapabilmelerini hedeflemekteyiz.

Okulumuzda yabancı dil eğitiminde her sınıfın ihtiyacına göre seçilmiş Main Course kitaplarımızın yanı sıra dijital kaynaklarımız ile öğrencilerimizin dil gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Myeduclass dijital platform ile hem görsel hem işitsel kaynaklarla çeşitlendirilmiş program aracılığıyla evde öğrenme sürecine destek olmak amaçlarımız arasındadır. 

Yabancı Öğretmenler ile yabancı dile olan hakimiyetin en belirgin özelliği olan konuşma becerisini geliştirmek ve öğrencilerimizin öz güvenini sağlamak en temel hedeflerimizdendir.

Yabancı Dil eğitmenlerimiz ELT seminerlerinde aldıkları eğitimlerle Online derslerimizde öğrencilerin derslerimize aktif katılımlarını sağlamak için çeşitli uygulamaları kullanır.

İngilizce Eğitimi Kapsamında Yapılan Etkinlikler

Quiz Show

Movie Time

Performance Day

BP Debate

ASFA CS

Public Talk

İngilizce Seyyah Asfa

Workshop

QR Code ile Treasure Hunt

Globetrotter Asfa ile her ay bir online gezi yaparak yeni yerler tanıyoruz.

İkinci Yabancı Dil

Arapçada neler yapıyoruz?

Lise Quiz Show

Online Arap Kültürü Gezisi

Arapça Günü

Kitap Okuma Yarışması

Drama 

Diyalog ÇalışmalarıYetkinlik Gelişimi

Eğitim felsefemiz gereği öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, birbirinden farklı spor, sanat ve bilim branşlarını içeren “Yetkinlik Gelişim Kulüplerini’’ öğrencilerimizin istifadelerine sunuyoruz.

Öğrencilerimiz, birbirinden farklı kulüp çalışmalarına katılım sağlayarak ilgili branşları öğrenmekte, farklı deneyimler kazanmakta, becerileri keşfedilmekte, branş eğilimleri tespit edilmekte ve yetenekleri doğrultusunda sertifikalı ve lisanslı faaliyetlere yönlendirilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin katılmış olduğu atölyeler ve kazanmış olduğu beceriler MyAsfa sistemine işlenmekte, gelişimleri takip edilmekte ve raporlanmaktadır.Sınava Hazırlık Sistemi: Periyot 4.0

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Her Anınızda Yanınızdayız

30 yılı aşkın Asfa tecrübesi ile öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda en mutlu olacakları üniversiteyi kazanabilmeleri için Periyot 4.0 ismini verdiğimiz sınava hazırlık sistemimiz ile 11. Sınıfta YKS çalışmalarına başlıyoruz.

11. Sınıf Sınava Hazırlık Çalışmaları

11. sınıfta başlayan YKS sürecinde düzenlediğimiz yaz kampları ve ara dönem kamplarıyla beraber öğrencilerimizin sınav kaygısını en aza indirerek üniversite hazırlık sürecini planlıyoruz.

Haftada 7 Saat TYT Hazırlık Dersleri

6 TYT – 6 AYT Deneme Sınavı

9 ve 10. Sınıf TYT Konularının

Hızlandırılmış Anlatımı

Rehber Öğretmen Gözetiminde Çalışma Programının Güncellenmesi

Online Etütler

12. Sınıf Sınava Hazırlık Çalışmaları

12. sınıflara özel düzenlediğimiz 40 haftalık eğitim programıyla öğrencilerimizin yıl boyunca planlı, disiplinli ve verimli bir şekilde üniversite hazırlık sürecini tamamlamasını hedefliyoruz.

Haftada 6 Gün Günde 8 Saat Eğitim

1.950 Saatlik YKS Hazırlık Programı

Ağustos Ayında 120 Saatlik Yaz Kampı

Yıl İçerisinde İki Kez 30’ar Saatlik Ara Dönem Kampları

Yıl Boyunca 60 Adet Deneme Sınavı

Türkiye Geneli Deneme Sınavlarına Katılım

Yıl Boyunca Devam Eden 216 Saatlik “Cumartesi Soru Çözüm Programı”

MyAsfa Üzerinden Ücretsiz Online Etüt Dersi Alımı

YKS: Periyot 4.0 Süreci Boyunca

11. sınıftan itibaren başlayan YKS süreci boyunca öğrencilerimizin yanında yer aldığımız ve sınava hazırlık sürecini birlikte planladığımız Periyor 4.0 sistemimizle sınav stresini en aza indiriyoruz. Sınav öncesi öğrenci ve velilerimizin doğru yönlendirilmesi ve öğrencilerimizin kariyer planlamalarında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle yönlendirme yapıyoruz.

Üniversitelerde YKS Provaları

Mezun ve Uzmanlarla Kariyer ve Motivasyon Söyleşileri

Sınav Kaygısı - Otojenik Gevşeme Çalışmaları

Meslek Seçimi, Verimli Çalışma, Test Çözme Tekniği Çalışmaları

Rehberlik ve Sınav Danışmanı Desteği

Bireysel Analizlerin Yapıldığı Veli Toplantıları

Sınav Sonrası Tercih UzmanlığıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Rehberlik Yaklaşımımız

Rehberlik birimimiz her öğrencimizin psiko-sosyal, fiziksel, akademik ve manevi açıdan gelişim göstermesi için onları takip eder, okul içi paydaşlarla ilişkilerini düzenler, onlara ihtiyaç duydukları alanlarda tavsiyeler verir; bunların yanında okul içi ve dışındaki sosyal yaşantısını, beslenme düzenini, kültürel ve manevi gelişimini takip edip yönlendirmeler yaparak onlara vizyon kazandırmayı önceler. Aynı zamanda velilere öğrencileriyle ilgili doğru bilgi akışını sağlar, velilerin okul ile iletişimlerinde köprü vazifesi görür ve onlara öğrencileriyle ilgili tavsiyeler verir.

Her kademede farklı çalışmalarla öğrencilerimizin kendini tanıması, potansiyelinin farkına varması, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemesi, geliştirmesi ve nihayetinde kendini gerçekleştirmesi ve küresel vizyona sahip olması için çeşitli çalışmalar yürütür.

Test ve Envanterler

Okulumuz öğrencilerine her kademeden sorumlu rehber ve psikolojik danışman tarafından aşağıdaki test ve envanterler uygulanır; bu test ve envanterler, öğrenci ve veli ile bireysel olarak değerlendirilir.

Yetenek Testleri,

İlgi Envanterleri,

Kişilik Testleri,

Meslek ve Kariyer Belirleme Envanterleri,

Dikkat Testleri.

Yapılan Çalışmalar

Lise Rehberlik Birimi öğrencilerin duygusal, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerine rehberlik etmek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek üzere kurulmuştur.  Birimimiz okul-veli-öğrenci üçgeninde mesleki, kişisel ve eğitsel alanlarda iletişimi artırmak, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, öğrencinin eğitim-öğretim hayatına daha iyi konsantre olmasını kolaylaştırmak amacıyla ortak bir anlayış çerçevesinde çalışır.

Kişisel Rehberlik

Okula uyum

Olumlu benlik algısı geliştirme

Özgüven

İletişim becerileri ve empati kurabilme

Öfke kontrolü

Stresle başa çıkma

Arkadaş ilişkileri

Akran baskısı

Aile içi iletişim

Problem çözme becerileri

Karar verme süreçleri

Kişilik testleri uygulama

Mizaca yönelik çalışmalar

Öğrenci – veli seminerleri

 

Eğitsel Rehberlik

Planlama ve organizasyon becerileri

Öğrenme stilleri

Çoklu zeka uygulamaları

Zaman yönetimi

Sınav kaygısı

Verimli ders çalışma alışkanlıkları

Dikkat çalışmaları

Akıl ve zeka oyunları kulübü

Öğrenci – veli seminerleri

YKS çalışmaları

Mesleki Rehberlik

İlgi ve yetenekleri tanıma

Ders seçimi

Meslek seçimi

Meslek tanıtımları

Kariyer planlama

Üniversite gezileri ve tanıtımları

Yurt dışı eğitim

Öğrenci – veli seminerleri

Tercih dönemi çalışmaları

“Geleceğimle Buluşuyorum” kariyer fuarı