İDEAL DERS MODELİ (İDM)

İdeal Ders Modeli öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak kritik analitik düşünme becerisine ve evrensel ahlak değerlerine sahip, problem çözme yeteneğini kullanabilen, küresel ve ideal insanlar yetiştirmek için ortaya konan ve tüm bunları gerçekleştirirken bireysel öğrenme stillerini gözeten ders işleme modelidir.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerini desteklemek adına oluşturulan İdeal Ders Modeli, sorgulayan öğrenciyi merkeze alır; uygun öğrenme stillerini kullanarak ders özelinde en az bir yabancı kaynak ile konu desteklenir. Disiplinler arası etkileşime önem veren model eğitimde bütünlük ilkesini temele alır ve dersler arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır. Bu süreçte öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri de dikkate alınarak dersler çeşitli materyaller ile zenginleştirilir.