Güzel Ahlak Eğitimi

Öğrencilerimizin kişilik ve manevî yapılarını göz önünde bulundurarak fıtrattan gelen ahlakî potansiyellerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek, kendi fıtrî özelliklerini tanımalarına rehberlik etmek, kendini tanıyan, öz güven sahibi, kişiler arası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen bireyler olmalarına yardımcı olma amacı ile , İnsanın iyiye güzele ulaşmasına etki eden sevgi, saygı, yardımlaşma, cesaret, adalet, dürüstlük, merhamet, dostluk, azim, kararlılık,sağduyu, sabır gibi temel ilkeler,  rol model olan öğreticilerle, hazır bulunuşluk düzeyine göre, psikolojik bilişsel ve sosyal gelişime uygun olarak, sistemli aşamalı, kişisel kabiliyetleri keşfedici, güzel vasıfların takdir edildiği pekiştirildiği etkinliklerle donatılmış bir eğitimle sunulmaktadır.

Anasınıfından lise son sınıfa kadar sistemli olarak kurgulanmakta, ahlaki erdemlerin tanıtılarak, sevdirilmesi, İslam dininin evrensel esasları göz önünde bulundurularak davranışa dönüşmesi hedeflenmektedir.

Anaokulu ve ilkokulda oyun temelli, drama, hayal ve sanat atölyesi gibi etkinlikler esas alınmaktadır. Ortaokul ve lise sınıflarımızda  kahve tadında sohbetler, butik ve genel manevi kamplar, manevi gelişim sohbetleri, özel gün ve gecelerde yapılan özel programlar, akran mentörlüğü, hazırlanan e-kitap, animasyon çalışmaları, Ramazan çoşkusunu hatırlatan programlar, güzel ahlak vasıflarını taşıyan, öğrencilerimize rol model olabilecek konuklar ile etkili söyleşiler, üniversite öğrencisi ideal sahibi gençlerle buluşmalar, manevi dünyamızı güçlendirecek kitap okuma saatleri, meal çalışmaları, bilgi yarışmaları, kültür dünyamıza  uygun eserlerin ortaya konduğu  sanatsal buluşmalar ve daha birçok yeni projeyle her günü bir önceki günden daha verimli geçiren bireylerin  yetişmesini gaye ediniyoruz