Asfa olarak mana ile maddeyi, ruh ile aklı, irfan ile bilgiyi, geçmiş ile geleceği, özgürlük ile özgünlüğü buluşturmak için hazırladığımız eğitim modelimizde ve akademik yaklaşımda altı stratejik anahtar kavrama odaklanıyoruz.

Kişiye Özgü: Kişiselleştirilmiş eğitimle öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmelerini,

Küresel: Uluslararası akademik başarıya ve küresel vizyona sahip mezunlar vermeyi,

İdeal: Kendini keşfetmiş ve insanlığa faydalı ideal insanlar yetiştirmeyi,

Dil: İki yabancı dille dünyanın her yerinde iş yapabilmelerini,

KAD: Kritik Analitik Düşünme (KAD) becerisi gelişmiş, geleceğin yetenekleri ile donanmış bireyler olmalarını,

Zinde: Doğal ve sağlıklı beslenen, aktif spor yapan zinde bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

“Bazen bir insan, bir toplumu kurtarır.” cümlesinin getirdiği sorumluluğun farkındalığı ve heyecanıyla tüm enerjimizi, imkanlarımızı seferber ederek geleceğin ideal ve küresel insanlarını birlikte yetiştirmek istiyoruz.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için öğrenmeyi bir hayat tarzı haline getirmeyi amaçlıyoruz.

 

KİŞİYE ÖZGÜ:

Kişiye özgü eğitimle öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenciye özel eğitim sunuyoruz. Kazanım odaklı, öğrencinin aktif olduğu ve her ders için her öğrenciye özel “kişiye özgü öğrenme planı” hazırlayarak bütüncül bir yaklaşımla eğitim veriyoruz. Atölyeler, dönüştürülebilen sınıflar, uygun öğrenme ortamları ve materyallerle her öğrencinin öğrenme stiline göre yöntem ve teknikler uygulayarak öğrencilerimizin kendi potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı oluyor; yeni beceriler kazanmalarına da imkân sağlıyor.

Kişiye Özgü İlkemiz ile Ne Hedefliyoruz?

 • Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamayı,
 • Öğrencimizin tüm akademik kazanımları eksiksiz bir şekilde elde etmesini,
 • Öğrencinin dikkatini geliştirerek akademik başarısını artırmayı ve sosyal uyumunu kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Ne Yapıyoruz?

 • Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine uygun yetenek gelişim derslerine yönlendiriyoruz.
 • Öğrencilerimizin akademik kazanım temelli bireysel öğrenmelerini destekliyoruz.
 • Olumlu davranış geliştirme çalışmaları yapıyoruz.
 • Olumlu davranışların yaşama aktarılması için çalışmalar yapıyoruz.
 • Bireysel görüşmeler, sunum, uzman davetleri, öğrenci ile yapılan uygulamalar, bültenler yayınlıyoruz.
 • Öğrencilerimizi çok yönlü tanıyoruz.
 • Uygulanan test, envanterler ve yapılan bireysel görüşmelerle sınıf içi ve sınıf dışı gözlem yapıyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

 • Öğrencilerimize uyguladığımız “Çoklu Zeka Testi” sonuçlarına göre öğrencilerimizin tercihleri arasından en uygun olan yetenek gelişim dersine öğrencilerimizi yönlendiriyoruz.
 • Öğrencilerimize bireysel etüt programları ve online dersler veriyoruz.
 • İlkokulda bireysel destek öğretmenleri ile kişiye özel çalışmalar yapıyoruz.
 • Öğrencimizin dikkat seviyesini her kademede gözlemliyor ve testlerle ölçüyoruz. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilere dikkati güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaca yönelik uzman desteği öneriyoruz.
 • Tüm öğrencilere yönelik ilkokul ve ortaokul kademesinde düzenli olarak dikkat geliştirici çalışmalar yapıyoruz.
 • Öğrencilere ders çalışma yöntemleri, plan yapma, verimli çalışma, zaman yönetimi gibi konularda bilgi paylaşıyoruz.
 • Öğrencilerimize bireysel destek sağlıyoruz.
 • Öğrencilerimizin eğitim kalitelerini arttırıyor ve onları doğru mesleklere yönlendiriyoruz.
 • Öğrencilerimize hayat boyu öğrenme becerisi kazandırıyoruz.

 

KÜRESEL:

Uluslararası akademik başarıya ve küresel vizyona sahip mezunlar yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin yaşayacakları çağın yetkinliklerine sahip olmaları için uluslararası geçerlilikte sertifikalara sahip olarak mezun olmalarını sağlıyoruz. Uluslararası üniversiteleri hedeflemelerini, farklı kültür ve medeniyetleri tanımalarını, gelecekteki küresel konumlarını bulmalarını sağlayacak çalışmaları müfredatımızla uyumlu bir şekilde yürütüyoruz.

Ne Yapıyoruz?

 • Asma, kanguru gibi uluslararası matematik ligi yarışmalarına katılıyoruz.
 • Yabancı dil ağırlıklı eğitim veriyoruz.
 • Öğrencilerimizi, udemy, edx, bilge-iş gibi uluslararası akredite kurumların sertifika programlarına yönlendiriyoruz.
 • Lego liglerine katılıyoruz.
 • Çevrim içi ve çevrim dışı eğitimler veriyoruz.
 • TÜBİTAK bilim ve proje olimpiyatlarına katılıyoruz.
 • STLAB çatısı altında STEM ve kodlama dersleri veriyoruz.
 • Google school uygulamaları kullanıyoruz.
 • Öğretmenlere aktif hizmet içi eğitimlerle zoom, adobe connect, google education, h5p appletleri, web2.0. appletleri, ubd  gibi eğitim programlarını öğretiyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

 • ASMA Matematik Ligini yılda altı kez okulumuzda yapıyoruz.
 • 5 ve 9. sınıfta İngilizce ağırlıklı eğitim yapıyoruz.
 • Öğrencilerimizi sertifika programlarına yönlendirip performans ve proje ile teşvik ediyoruz.
 • FLL turnuvalarına katılıyoruz.
 • Akşamları bireysel ya da grup olarak online etüt çalışmaları yapıyoruz. Çevrim dışı kazanım videoları ile konular öğrencilerin ellerinin altında bulunuyor.
 • Matematik, kimya ve biyoloji dallarında TÜBİTAK bilim olimpiyatlarına katılıyoruz.
 • Her yıl TÜBİTAK proje olimpiyatlarına katılım sağlıyoruz.
 • Google education uygulamalarını sahada aktif olarak uyguluyoruz.

 

İDEAL:

Kendini keşfetmiş ve insanlığa faydalı ideal insanlar yetiştiriyoruz.

Yaratılış gayesinin farkında olan, iyi insan olma yolunda ahlakını güzelleştiren, yüksek maneviyatlı, iletişimi güçlü ideal insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Özgüven sahibi, saygın ve iç huzurunu yakalamış bireyler olmaları için bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra manevi gelişimleri için çalışmalar yapıyoruz.

 • İlmihal Dersleri: Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizde, öğrencilerimizin iman sahibi olup tebliğ bilincini kazanmaları hedefleniyor. İlmihal bilgileri; tüm sınıflarda teorik, 7 ve 9. sınıf seviyesinde uygulamalı olarak işleniyor. Derslerimiz görsel çalışmalar ve videolarla zenginleştiriliyor.

 

 • Manevi Gelişim Sohbetleri: Haftada bir gün manevi gelişim ve güzel ahlak sohbetlerini din kültürü öğretmeni eşliğinde yaparak öğrencilerimizin ahlâkî olgunlaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.
 • Hadis ve Sünnet: Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizde “Kendini değiştiren ve geliştiren bir bireyin aslında toplumu ve çevreyi değiştirdiği” konusuna hadisler ışığında değiniyoruz.

 

Güzel ahlak, merhamet, sorumluluk, saygı, adalet, kulluk bilinci gibi öğrencilerimizin kişiliklerine olumlu yönde etki edecek birçok kavramı kampüs hayatına adapte ediyoruz.

 • Cuma Günü: Öğrencilerimizi her cuma sabahı okulda ikramlarla karşılıyor ve cuma gününün önemine istinaden hadis kartları dağıtıyoruz.

Kız öğrencilerimize düzenli yapılan cuma sohbetleri ile öğrencilerimizin manevi hayatlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Cuma saatlerinde yapılan sohbetlerde ortaokulda her hafta bir sınıf sorumlu olmaktadır, ilgi ve merakları doğrultusunda kendileri bir konu seçmektedir, sınıflara duyurmakta ve mekân hazırlıklarını kendileri yapmaktadır.Bununla birlikte, erkek öğrencilerimizin cuma namazını kılmaları için uygun ortam ve şartlar sağlanmaktadır.

 • Güzel Ahlak Kampları: Lise öğrencilerimize yönelik yılda bir defa 2-3 gün manevî gelişim kamp programı gerçekleştiriyoruz. Hayatımızı manevi temellere dayandırmayı, güzel ahlak sahibi olmayı hedefliyor ve buna uygun kamp içeriği hazırlıyoruz.  Seminerler, etkinlikler ve oyunlarla konuları ilgi çekici hale getiriyoruz.
 • Kur’an-ı Kerîm Dersleri: Kur’an derslerimizi, Kur’ân-ı Kerîm’i doğru okumak, anlamak ve yaşamak üzerine kurguluyoruz. Birebir etütlerle derslerimizi destekliyoruz. Dersimizde akıllı tahtadan da faydalanarak Diyanet Kur’an Portal uygulamasını Kur’an ve tecvid öğretiminde kullanıyoruz.

 

DİL:

Öğrencilerimizin, Asfa’dan mezun olduktan sonra iki yabancı dille dünyanın her yerinde iş yapabilmelerini hedefliyoruz.

Dünya ile etkileşim içinde, kendini ve fikirlerini etkili bir şekilde ifade edebilen, küresel düşünen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde İngilizce ve Arapça iki yabancı dil programı yürütüyoruz. Uluslararası kabul gören sınavlarla yabancı dil seviyelerini belgeliyoruz. Öğrencilerimizin Asfa’dan mezun olduğunda dil öğreniminde İngilizcede cef c1 seviyesine ulaşmalarını ve bunu aktif kullanmalarını hedefliyoruz. Arapça dil yeterliliğinde de en az “Cef a2” (waystage) düzeyi hedefliyoruz. Kulüp, etüt çalışmaları ve online materyallerle ileri seviyede dil öğrenmek isteyenleri destekliyoruz.

Asfa’da Öğrencinin İngilizce Dilini Öğrenmesi ve Geliştirmesi Nasıl Sağlanır?

Tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin yabancı dile ilgisini yüksek tutmak için kullanılır. Sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel ve tüm algı türlerine hitap edecek şekilde olmasına ve öğrencinin öğretilenleri hayata geçirebilme becerisi kazanmasına özen gösterilir.

Tüm düzeylerde dersler Türk öğretmenler ve anadili İngilizce olan yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri tarafından işlenir ve derslerde yalnızca İngilizce konuşulur.

 

KAD:

Kritik Analitik Düşünme okullarımızdaki eğitim çalışmalarının en temel parçalarından biridir. Öğrencilerimiz için geleceğin en önemli yeteneklerinden kabul edilen KAD (Critical Analytical Thinking), Kompleks Problem Çözme (Complex Problem Solving) ve Kreativite (Creativity) gibi yeteneklere sahip olmalarını sağlayacak zenginlikte bir eğitim müfredatı sunuyoruz. Öğrencilerimizin kritik ve analitik düşünmeyi bir hayat tarzı haline getirmelerini hedefliyoruz.

İlkokul düzeyinde tüm derslerde İDM (İdeal Ders Modeli) kapsamında eğitim öğretim çalışmaları içerisinde öğrencilerin konu hakkında düşünmelerine, sorgulamalarına imkân sağlıyoruz.

Derslerde çeşitli etkinlik, materyaller ile analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiriyoruz.

Okuma saati ile öğrencilerimizin okuma, anlama ve kritik analitik düşünme becerilerini desteklenmesini amaçlıyoruz.

Beden Eğitimi derslerinde “Spor’da DikKAD” (Kritik ve Analitik Düşünme) Etkinlikleri” ile öğrencilerimizin sportif aktivitelerle birlikte problem çözme yeteneklerinin gelişmesi, hızlı düşünme ve harekete geçme becerisi kazanabilmesi için sportif aktiviteler yapıyoruz.

 

ZİNDE:

Asfa Eğitim Kurumlarına özel olarak geliştirilen “Zinde Eğitim Modülü” ile amacımız, sportif çalışmalar ile öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak. Aynı zamanda psikolojik, sosyolojik özelliklerini geliştirmek, 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak, yeteneklerini keşfetmek ve sağlıklı bir hayatı yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamaktır.

Bu çerçevede her öğrencimiz bireysel değerlendirilerek çeşitli testler ve ölçümler ile öğrencilerimizin fiziksel gelişimleri raporlanmakta, yetenekleri keşfedilmektedir. Beceri ve ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Asfa Gençlik ve Spor Kulübü ile öğrencilerimizin lisanslı olarak ulusal ve uluslararası alanlarda yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlanmaktadır.

Hedeflerimiz:

 • Sağlıklı Bir Vücut Yapısı
 • Helal ve Sağlık Beslenme Bilinci
 • Hareketli Yaşam Tarzı

Öğrenci Vücut Analiz Ölçümleri

 • Öğrenci vücut analiz ölçümleri
 • Vücut ölçüm fark raporları (yağ oranı, kas kütlesi, obezite derecesi, metabolik yaş, protein, mineral, fark analizi)
 • Obezite riskli öğrenci tespiti
 • Yetersiz beslenen öğrenci tespiti
 • Velilerin aranması ve bilgilendirilmesi
 • Veli bilgilendirme broşürü, semineri ve videosu

Okulda Gıda Kontrolü

 • Yemekhane menüsü
 • Kantin ürünleri
 • Öğrenci-Veli ikramları
 • Otomat ürünleri

Ders Etkinlikleri

 • Beden eğitimi dersleri
 • Sınıflar arası yarışmalar
 • MEB okul spor yarışmaları
 • ‘’Asfa’nın Enleri Yarışması
 • 21. yy yetkinlik çalışmaları (takım çalışması, iletişim ve iş birliği …)

 Kazanım Etkinlikleri

 • Ailece Spor
 • Zinde Bir Sabah Etkinliği

ASFA GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ

 • Branşta uzmanlaşma
 • Lisanslı spor branşları
 • Okul çıkışı spor okulları
 • Özel turnuvalar
 • İzcilik çalışmaları
 • Ekstrem spor faaliyetleri