ASFA’nın Ayrıcalıkları

E-Portfolyo

Öğrencilerimizin Asfa’daki eğitim yaşantıları boyunca yaptıkları etkinliklerin, sosyal ve sportif çalışmaların, aldıkları yetkinlik sertifikalarının, fiziksel gelişimlerinin ve akademik çıktılarının yer aldığı dijital portfolyo ile öğrencilerimiz yurtdışı üniversitelere rahatlıkla başvurabilecekler.

Ayrıca yurt içinde yapacakları çalışmalara, katılacakları organizasyonlara da referans teşkil edecek şekilde organize edilen e-Portfolyo ile öğrencilerimizin gelişim süreçlerini kolay bir şekilde takip edebilmekteyiz.

İdeal Ders Modeli (IDM)

Öğrencilerimizin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak; kritik analitik düşünme becerisine sahip, problem çözme yeteneğini geliştiren, bireysel öğrenme stillerini gözeten, evrensel ahlak değerlerine sahip, küresel ve ideal insanlar yetiştirmek için ortaya konan ders işleme modelimizdir.

Amacımız; derslerin bütüncül bir yaklaşım ile öğrenme stillerine uygun, problem çözme becerisini önceleyen, kritik etme adımlarıyla birlikte ahlaki değerleri merkeze alarak öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesini sağlamaktır.

Girişimcilik Programı (Proto-İş Modeli)

Öğrencilerimizin girişimcilik yönlerini ve becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla yaptığımız bir programdır. Programa 9.sınıfta başlayıp ve 11. sınıfın sonuna kadar devam ediyoruz.

Programda; “Girişimcilik, Yenilikçi Düşünce, İnovasyon, Temel Hukuk, İletişim, Etkili Sunum Becerileri, İşletme, Yeni Medya, Görsel Tasarım, Pazarlama” gibi dersler konusunun uzmanları tarafından verilen seminerlerle hem teorik hem pratik olarak işlenmektedir. 11.  sınıfta “Asfa Girişimcilik Ofisi” ile birlikte kendi iş veya fikir modellerinin uygulamasını yapacak olan öğrencilere program sonunda katılım belgeleri veriyoruz.

Uzaktan Eğitim (ASFA LMS)

Ortaokul ve lise öğrencilerimizin evdeki çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla akşamları ve hafta sonları yaptığımız canlı ve programlı etütlerimizi bir LMS (öğretim sistemi) ile düzenli ve profesyonel bir yapıya kavuşturuyoruz.

Öğrencilerimiz, kurduğumuz LMS yapısıyla canlı derslere katılabilmekte, kaçırdıkları dersleri kaydedilmiş ders videolarından izleyebilmekte, öğretmenlerinin hazırladıkları materyallere ulaşabilmekte ve online sınavlara evlerinin rahatlığında, stresten uzak olarak girebilmektedirler.

Ayrıca kendi öğrenci bilgi sistemimiz olan My ASFA ile entegre olan ASFA LMS’ye giriş tek bir yerden yapılabilmektedir.

Online branş sınavları ile öğrencilerimizin kazanım edinimlerini ölçüyor, eksik kazanımları da uzaktan ya da yüz yüze eğitimlerle tamamlıyoruz.

Profesyonel Diyetisyen Desteğimiz

Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra yağ, kas, sıvı oranlarını doğru şekilde ölçmek amacıyla profesyonel ölçüm aletleri kullanıyoruz.

Raporlanan ölçümler neticesinde, öğrencilerimizin beslenme süreçleri ve spor aktiviteleri planlanmakta ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Beslenme süreçlerinin planlanması ve beslenme tavsiyeleri uzman diyetisyenimiz tarafından, spor aktiviteleri ve tavsiyeleri ise antrenörlerimiz tarafından yapılmaktadır.

5. Sınıflarda 17 Saat İngilizce

Yabancı dil eğitimimizi, dil edinimi ilkesine dayanarak “Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi” (CEFR) dahilinde Asfa Eğitim Kurumlarına özel müfredat doğrultusunda, temel İngilizce ve İngilizce konuşma dersleri şeklinde planlıyoruz. CEFR standardı çerçevesinde öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme seviyeleri yılda üç kez bağımsız kurumlar tarafından ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Sınıflarımızda standartlara uygun seçilen kitapların yanı sıra her hafta yabancı bir öğretmen ile telefonda İngilizce diyalog kurarak öğrencilerimize konuşma pratiği kazandırmamızı sağlayan Educall’u kullanıyoruz. 5. sınıflarımızda bütünleştirilmiş eğitim ile Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve Matematik derslerinden seçilmiş konular ile İngilizce beceri derslerini proje tabanlı tasarlıyoruz. Ayrıca farklı okullardan mektup arkadaşlığı ile İngilizceyi hayatın bir parçası haline getiriyor öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştiriyoruz. 5. sınıflar için kurguladığımız yabancı dil öğretim müfredatında, okulda ve evde öğrencilerimizin dili yaşayarak ve uygulayarak edinmelerini hedefliyoruz.

Dyned ile İngilizce

Dil öğrenmek bir beceridir. Anadili öğrenir gibi dil öğrenmek için dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri dengeli olarak geliştirilmelidir. Beceri kazanmanın tek yolu yeterli sayıda tekrar etmektir. Dynamic Education (Dinamik Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek isimlendirilmiş interaktif ve dinamik doğrudan dil edinimini(aquisition) amaçlayan bir eğitim yazılımıdır.  DynEd sistemi çalışan kişinin tüm davranışlarını sürekli inceleyerek gerekli olan tekrar sayısına karar vermekte ve gereğinden fazla veya az tekrar yaptırmamaktadır. DynEd programının en önemli özelliklerinden birisi de öğrencinin kendi seviyesine göre ilerleme imkânı vermesi ve öğrenciyi sürekli aktif halde bulunmaya yönlendirmesidir.  DynEd Sistemi karma bir dil eğitimi modelidir. Teknolojik altyapı dilin kullanımını ve tekrarını yaptırmakta, İngilizce öğretmenimiz ise raporlama ve geri bildirim takipleri ile veli ve öğrencimizi bu konuda yönlendirerek bireysel öğrenmenin sınıf derslerinde grup halinde aktarılmasını ve bilginin hayata transferini sağlamakta, gerekli yönlendirmeyi öğrencinin kişisel durumuna göre yapmaktadır. DynEd yazılımı 1,2 ve 3. sınıflarda kullanılmaktadır. Sonrasında belirli dil edinimini kazanan öğrenci 4. sınıftan başlayarak 4,5,6,7 ve 8. sınıfta öğrendiği konuları Educall yazılımı ve telefon görüşmeleriyle haftada bir kez yabancı bir öğretmenle konuşarak pekiştirmektedir.

Kur'an Eğitimi

Tüm ilkokul öğrencilerinin “Kur’an- ı Kerim”i kurallarına uygun ve doğru okumalarını sağlamak her sınıf seviyesinde farklı sure ve dua ezberleri ile öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak gayesiyle oluşturulan “Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma ve ezber müfredatı” eğitimin bütünlük ilkesini temele alır.

Öğrencilerimizin akademik yönlerini Flipbook ve Render Forest programlarını kullanarak hazırlanan ders materyalleri ile destekliyor ve böylece aldıkları dersleri pekiştirmelerini sağlıyoruz.

Derslerde öğrenilen sure ve duaların yüklü olduğu tablet kullanımı ile işitsel ve görsel hafızası güçlü öğrencilerin okuma ve ezberleme süreçlerini kolaylaştırıyoruz.

Bu süreçte öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini de dikkate alıyoruz. Kritik analitik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla oyunlar oynuyor, pano çalışmaları yapıyoruz. Bütün bunları sevgi, saygı, hoşgörü, tutumluluk, çalışkanlık, temizlik gibi değerler etrafında buluşturuyor, ders içeriklerimizi bu değerlere göre zenginleştiriyoruz.

Öğrencilerimizi Kur’an-ı Kerimi güzel okuyan, okuduğunu düşünen, anlayan, her açıdan ideal birer insan hâline getirilmeyi hedefliyoruz.

Yetenek Gelişim Kulüpleri

Öğrencilerimiz; spor, kültür, bilim, sanat alanları ve akademik alanlarda haftada 2 saat “Yetenek Gelişim Kulüpleri”ne katılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin yetenek gelişimlerini takip ediyoruz. Öğrencilerimizin kulüplere yerleşmesinde “Çoklu Zeka Testi”nden faydalanıyoruz. Bu testle öğrencilerin hangi branşta yetenekli olduğu belirliyor ve ona göre yönlendiriyoruz.

Bireysel Öğretmen ile Kişiselleştirilmiş Eğitim Planlaması

İlkokul öğrencilerimizin bireysel farklılıklarından kaynaklanan gereksinimlerinin tamamlanmasını, resmi müfredattaki kazanımların desteklenmesini amaçlıyoruz. Kişisel eğitim planlamasının etkin yürütülmesi amacıyla bireysel öğretmenlerimizle öğrencilerimize destek veriyoruz. Bireysel destek öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin derslerde eksik kalan kazanımlarını gerçekleştirmesini, öğrenciye uygun eğitim hizmetleri sunulmasını, öğrencilerin sınıf dengesini yakalamasını, ortalamanın üzerindeki öğrenciler için de destek ve takviyeler yapılmasını sağlamaktadır.

CAS Testi

Cognitive Assessment System- CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) 5-17 yaşları arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek için yapılandırılmıştır. CAS, PASS Teorisi’nden (Planning-Planlama, Attention-Dikkat, Simultaneous-Eş Zamanlı, Successive-Ardıl) türetilmiştir. CAS’ in kullanım alanları; öğrenmede güçlü ve zayıf olunan bilişsel işlem alanlarının tespit edilmesi, sınıflandırma (öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, zihinsel engel, üstünlük vb.), eğitim ve sağaltım programlarının değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. CAS’i oluşturan dört ölçek, bu işlem alanlarıyla ilgilidir.

Ters Yüz Eğitim-FlipBook ile Etkileşimli Eğitim

Öğretmenlerimiz hazırladıkları materyaller sayesinde “her öğrenci için, her seviyede ve her sınıfa” uygun işletim sisteminden bağımsız etkileşimli interaktif dokümanlar, oluşturabilmektedirler. Bu materyallerin baskı alınmış gerçek kitaplara benzemesi ilk başta en çok dikkati çeken özelliklerdendir.

MyAsfa’da açtığımız kütüphanemizde “Dönüştürülmüş Sınıf Metodu”yla farklı öğrenme biçimlerine hitap eden ders dokümanlarını paylaşıyoruz.

Kendi çektiğimiz ders videolarımızı Flipbook kitapçıklarının içerisine koyarak öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Bu sayede ders materyallerimizi işletim sisteminden (Windows, Mac os vb), cihazdan (telefon, tablet, bilgisayar vb), mekandan (sınıf içi, sınıf dışı) ve zamandan (ders saatinde veya ders dışı zamanlarda) bağımsız çalışabilecek bir formata dönüştürüyoruz.

Güncel Web 2.0 araçları, h5p ve k8 appletleri hazırladığımız ders materyallerimizi zenginleştirmemize yardımcı olmaktadır.

Asma, Kanguru, Waterloo ve Olimpiyatlar

Lise seviyesinde, sınav ile seçtiğimiz 5 ayrı grup öğrencimizle TÜBİTAK Lise Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Bilgisayar Bilim Olimpiyatları, İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO), Kanguru, ASMA, Waterloo Matematik Yarışmaları gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlara hafta içi ve hafta sonu yapılan olimpiyat dersleri ile hazırlık çalışmaları yapıyoruz.

Sınav Hazırlık LGS YKS Periyot 4.0

-LGS

Asfa’da LGS hazırlık çalışmalarımıza 7. sınıfın ikinci döneminde yeni nesil soru çözümleri ile başlıyoruz, 7.sınıfın yaz dönemi ile birlikte ise bireysel danışmanlık sistemine geçiyoruz. Bu danışmanlık sisteminde 12 öğrenciye 1 danışman öğretmen olacak şekilde bir planlayarak öğrencilerimizi onlara en çok fayda sağlayacak öğretmenler ile eşleştiriyoruz. Danışmanlarımız LGS sonuna kadar; bireysel çalışma takibi, veli görüşmeleri, deneme değerlendirmeleri vb. konularda öğrencilerimize rehberlik etmektedirler.

LGS çalışmalarına 8. sınıfa geçen öğrenciler için 2 hafta erken başlıyoruz. Öğrencilerimiz, eğitim döneminin başlamasıyla birlikte hafta içi 32, hafta sonu 6 saat üzerinden planlanan akademik derslerle konu eksiklerini tamamlamakta ve farklı soru tarzları ile karşılaşmaktadırlar.

Sınav hazırlık süreci boyunca Türkiye geneli sınavlarla birlikte farklı yayınevlerinden edindiğimiz ortalama 35 adet deneme sınavını LGS grubu öğrencilerimize uyguluyoruz.

Aynı zamanda, sınava hazırlanan öğrencilerimizin motivasyonlarını sürekli yüksek tutmak ve sınav kaygısı ile baş edebilmelerini sağlamak amacıyla rehberlik birimimiz danışman öğretmenlerimizle de koordineli bir şekilde gerekli yönlendirme ve planlamaları yapmaktadır.

YKS

11.sınıflarımız için 2. dönemin ilk haftasında üniversitede TYT kamp programıyla başlayan üniversiteye hazırlık çalışmalarımıza, 2.dönem başından itibaren haftada 1 gün TYT’ye hazırlık çalışmalarıyla aralıksız devam ediyoruz. Bu zaman zarfında öğrencilerimizin sürecin verimliliğini ve kendi gelişimlerini görebilmeleri için TYT denemeleri de yapıyoruz.

12.sınıfta tamamıyla üniversiteye hazırlığa odaklanıyor ve ağustos yaz hızlandırma programıyla döneme erken başlıyoruz. Dönem içerisinde sayısı toplamda 60’ı bulan TYT-AYT deneme sınavları yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin yıl boyunca Töder, Özdebir, Karekök Türkiye geneli denemelerine katılmalarını sağlıyoruz. Hafta sonları ise “Cumartesi Soru Çözüm Program”ı yapıyoruz. 1. dönem ve 2. dönem birer tane olmak üzere 5 gün süren şehir içi/şehir dışı soru çözüm kampları organize ediyoruz.

Üniversitelerde YKS provaları, mezunlarla ve uzmanlarla kariyer, motivasyon söyleşileri, sınav kaygısı-otojenik gevşeme çalışmaları, dönemde 1 kez veli ile bireysel analiz toplantıları yapıyor, meslek seçimi, verimli çalışma, test çözme teknikleri konularında rehberlik desteği ve sınav sonrası tercih uzmanlığı desteği veriyoruz.

Tüm bu sürecin başından itibaren 6-7 öğrenciye 1 sınav danışmanı, 40-50 öğrenciye 1 rehber öğretmeni destek olmaktadır.

Bireye Özel Rehberlik

Her kademede farklı çalışmalarla öğrencilerimizin kendini tanıması, potansiyelinin farkına varması, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemesi, geliştirmesi ve nihayetinde kendini gerçekleştirmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

İlkokulda “Mutlu Aile, Mutlu Çocuk” çalışmaları münasebetiyle veliler okula davet edilerek bireysel görüşülmektedir. İlkokulda öğrencilerle duygu çalışmaları, öfke kontrolü çalışmaları, dikkat ve hafıza güçlendirme çalışmaları, sevgi dilleri çalışması, davranış-sorumluluk çalışmaları yapılmaktadır. Orta okullarda öfke kontrolü, ergenlik sorunları, “Karanlıkta Diyalog” farkındalık çalışmaları yapılmakta, 8.sınıflarda LGS sınav gruplarına sınav danışmanlığı yapılmaktadır. Lisede “Geleceğimle Buluşuyorum” konseptinde meslek-kariyer çalışmaları, üniversitelerde kariyer etkinlikleri, 11-12.sınıflarda üniversite sınavlarına yönelik rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Ortaokul ve lise kademelerinde “Akıl-Zeka Oyunları Kulübü” çerçevesinde öğrencilerle çalışmalar yapılmaktadır.

Rehberlik biriminde uygulanan testler: Öğrenme Stilleri, Çoklu Zeka Envanteri, Enneagram testleri, Problem Tarama Envanteri, Çalışma Davranışları Ölçeği, Sınav Kaygısı (İhtiyaç dahilinde), CAS (İhtiyaç dahilinde), Moxo dikkat testidir. (İhtiyaç dahilinde)

Öğrencilere yapılan seminerler: “Teknolojik Ol Bağımlı Olma” bilinçli teknoloji kullanımı seminerleri, hijyen sunumu, verimli ders çalışma teknikleri, ergenlik problemleri ve başa çıkma yolları, meslek seçimi vb. sunumlar yapılır.

Velilere yönelik çalışmalar: Bireysel görüşmeler, envanter, anket sonuçları üzerine değerlendirmeler, “Teknolojik Ol, Bağımlı olma” ebeveyn seminerleri, “Çocuklar Neden Farklıdır” Enneagram sunumu, “Okuyan Evler ” çalışması kapsamında uzman söyleşileri, atölye çalışmaları şeklindedir.

Robotik Çalışmaları

2014 yılında kurulan ASFA S.T.LAB. (Science Technology Laboratory) çatısı altında, öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme, mühendisliğe bakış açısı kazandırma gibi alanlarda yetilerini güçlendirmek için eğitim verilmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimizin First Lego Lig, Teknofest, Tübitak gibi birçok yarışma platformuna da katılımları sağlanmaktadır. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz de bu çalışmalara dahil edilerek onlarla olan bağlarımız koparılmamaktadır. Mezunlar ve öğrencilerimiz arasında da akran eğitimi yapılmasını sağlayarak öğrencilerimizin ileride seçecekleri meslekler ile ilgili bilgilenmelerine olanak sağlanmaktadır.

Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri

Okulumuzda benimsediğimiz yaşayarak İngilizce öğrenme modeli kapsamında her yaz düzenlediğimiz İngiltere dil okulu programları ile öğrencilerimize yerinde pratik yapma imkânı sunuyoruz. İngiltere’nin tarihi ve kültürel yerlerine düzenlediğimiz 2-3 haftalık ‘dil programımızda’ öğrencilerimizin, hem okulda öğrendikleri dili pratik yapmalarını, hem de farklı millet ve kültürlerden öğrenciler ile bir arada eğitim alarak geniş bir vizyona sahip olmalarını hedefliyoruz.

Toplumsal Hizmet Projeleri

Okul olarak öğrencilerimizin fikirlerine ve projelerine değer veriyor, onları destekliyoruz. “Hatıralar unutulur ancak duygular asla unutulmaz.” düsturuyla hareket ederek, öğrencilerimizin duygusal anlamda gelişmelerini önemsiyoruz. Her aşamasını kendilerinin organize edip gerçekleştirdikleri projelere sadece rehberlik ederek, onların başarı hazzını yaşaması sağlanmaktadır.

Asfa CS

MUN (Model United Nations), temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir. Ülkemizde genellikle İngilizce ve Türkçe yapılmaktadır.

Kısa adı Asfa CS olan Asfa Country Simulation, öğrencilerimizin kendi gayret ve girişimleriyle kurulacak olan, okulumuz içerisinde mini bir MUN (Model United Nations) çalışmasıdır.

Küresel ve ideal bireyler yetiştirmek adına önemli bir çalışma olan Asfa CS’de öğrencilerimiz;

Diplomasi ve küresel sorunları daha yakından tanıyabilmekte,

Kendilerine güvenlerini ve liderlik becerilerini geliştirebilmekte,

İngilizce ve Türkçe koşma becerilerini geliştirebilmekte,

İkna becerisi kazanabilmekte,

Topluluk önünde konuşma korkularını yenebilmektedir.

Liderlik Okulu "Münazara"

Münazara, belirli bir konu üzerinde birbirine zıt görüşlerin argümanlar çevresinde, belirli kurallar çerçevesinde sistematik olarak çarpışmasıdır.

Münazarada amaç, öğrencilerin dersin dışında başka kitapları okumasını ve incelemesini sağlamak, onların konuşma becerilerini geliştirmek, düşünceler arasında bağ kurabilmelerini sağlamak, düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile getirmektir. Böylece münazara sayesinde öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar. Böylece öğrenciler, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savunma yetisi kazanırlar.

Liderlik oyunu olarak da anılan bu demokrasi oyunu, dünyanın öğrenci bazında en büyük ders dışı etkinliği olma özelliği taşımaktadır.

Bir maç içerisinde hükümet ve muhalefet olarak iki kanat ve hükümet açılış, muhalefet açılış, hükümet kapanış, muhalefet kapanış olmak üzere 4 takım bulunmaktadır. Her takım iki kişi olmak üzere 8 kişi bir maç içerisinde yarışmaktadır. Her konuşmacının ortalama 7 dakika 20 saniye süresi vardır ve kürsüdeki konuşmacı salonun mutlak hâkimidir. Konuşması sırasında karşı kanat münazırları söz ister ve kürsü konuşmacısı istediği süre içerisinde soru alır ve yanıtlar.

Okulumuz küreselleşen dünyaya ayak uyduran, kendini bireysel anlamda her yönden geliştirmiş, donanımlı, ideal öğrenciler yetiştirmek için öğrencilerimize imkanlar sunmaktadır. Bu imkanlardan biri de “İngiliz Parlamenter Stili Münazara Kursları”dır. Okulumuzda 2019-2020 öğretim yılı başından itibaren İngiliz Parlamenter Stili Münazara kursları verilmeye başlanmıştır.

Öğrencilerimiz burada aldıkları kurslar doğrultusunda ilçe, il ve ülke çapındaki Türkçe/İngilizce yarışmalara yönlendirilmektedir.