The child has one intuitive aim: self development

Cumartesi Veli Buluşmalarımız

Babaların eğitimdeki rolünü biliyor ve Cumartesi günleri düzenlediğimiz kahvaltı programları ile onlarla eğitim üzerine konuştuğumuz buluşmalar gerçekleştiriyoruz.

Bu buluşmalar kapsamında, Rehberlik Bölüm Başkanımızın sunumuyla “Çağımız Teknolojisi ile Birlikte Yaşam” konusunu ele aldık. Sunumda; öğrencilerimizin yaş gruplarına göre teknolojiyi doğru kullanmalarının önemi üzerinde durduk. Eğitim yaklaşımımızın önemli ögelerinden biri olan; teknolojiyi doğru ve verimli kullanmak konusunun, velilerimizin de evde desteklemeleri gerekliliği üzerine konuştuk.

 

Comments are closed.

Yaklaşan Etkinlikler