2014 yılında Sayın Muharrem Nureddin Coşan tarafından kurulan Asfa Eğitim Vakfı, fert ve toplum olarak bütün insanlığın iç huzura ulaşmaları için öğretimin yanında eğitimin, bilginin yanında irfanın, aklı ve bedeni eğitmenin yanında ruhu da eğitmenin gerekli olduğu bilinciyle hayırlı nesiller yetiştirme yolunda aşağıdaki konularda çalışmalar yapmaktadır:

Vakfımız yetenekli, başarılı ancak maddî olanakları kısıtlı öğrencilerin okul öncesi, ilk, orta ve lise dönemlerinde eğitim masraflarını karşılamakla beraber bu öğrencilerin, hem akademik hem ahlâkî eğitim ile donanmış, kendisi ve çevresiyle barışık, sağduyulu, teknolojiyi etkin kullanan, bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan, kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen, özgüveni gelişmiş, bağımsız ve özgür düşünen bireyler olarak yetiştirilmesi için destek vermektedir.

Günümüz eğitim sisteminde yapılması gereken iyileştirme ve düzenlemeleri, öneri ve araştırma raporları şeklinde ilgili resmî makamlara ulaştırarak, konu ile ilgili çalıştaylar düzenleyerek Türk Milli Eğitim sistemine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Geleneksel Türk eğitim sistemlerinin yanında, Batı eğitim sistemleri hakkında da detaylı araştırmalar yaparak milli yapımıza uygun ve faydalı olabilecek eğitim uygulamalarını sistemimize kazandırma çalışmaları yapmaktadır.

Eğitimin her alanına yönelik yaptığı projeler, nitelikli ve kaliteli çalışmalar ile uygulanan eğitim çalışmalarının daha iyiye ve güzele ulaşması için faaliyetlerini sürdürmektedir.